Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů

Ve škole pracuje školní metodik prevence sociálně patologických jevů - Mgr. Hana Říhová (rihova@zsdubec.cz).

Motto: „Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba.“  J. A. Komenský

Konzultační hodiny

- vždy po dohodě

 

Činnost školního metodika prevence:

  • shromažďování aktuálních materiálů k problematice prevence, zodpovědnost za informovanost pedagogů o dokumentech v dané problematice (zákony, metodické pokyny apod.)
  • další vzdělávání v problematice proti šikanování a prevence rizikového chování
  • mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikového chování 
  • zajišťování besed a preventivních aktivit
  • organizace adaptačních pobytů pro žáky a jejich třídní učitele
  • spolupráce s dalšími institucemi (Pedagogicko-psychologická poradna, Policie ČR, neziskové organizace)
  • napomáhání při strategii řešení konkrétních případů
  • koordinace tvorby a kontrola realizace Minimálního preventivního programu školy

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Školní preventivní program 2022-2023-finální verze.pdf (927180)

 

Prevence sociálně patologických jevů

Pro žáky

Zásady prevence

14.09.2014 19:30
Zásady prevence 1.     Získat důvěru dítěte. 2.     Být dítěti příkladem. 3.     Posilovat sebevědomí dítěte. 4.     Učit děti řešit problémy. 5.     Předcházet nudě u...

Sebepoškozování

26.08.2014 21:59
Sebepoškozování V poslední době se stále více frekventuje pojem sebepoškozování u žáků základních a středních škol. Pokud o tématu chcete vědět něco víc, nahlédněte do následujícího článku: sebeposkozovani-v-detstvi-a-adolescenci.pdf (113892)
Důležité celostátní krizové linky - linky důvěry  Linka bezpečí – www.linkabezpeci.cz  116 111  Nové číslo 116 111 je shodné pro dětské linky důvěry v celé Evropě. Volání je zdarma z pevných i  mobilních...
Děti ohrožuje na internetu webcam trolling V poslední době se na internetu objevuje nový fenomén nazývaný webcam trolling. Především děti jsou podvodem lákány na erotické videohovory přes oblíbené komunikační nástroje. Získané intimní záběry pak podvodníci umisťují na internet, nebo je využívají k...

Kyberšikana

22.09.2013 00:33
Informační technologie jsou zneužívány k cílenému ubližování a zastřešování obětí - zejména internet a mobilní telefony. Uvádí to až 30 % dětí ve věku do 15 let.  Kyberšikana je úmyslné, opakující se a nepřátelské chování, jehož cílem je ublížit oběti za použití informačních a komunikačních...

Důležité www.adresy

21.09.2013 19:36
Uvádím zde několik webových stránek, které můžete využít v případě potřeby. www.reknidrogamne.cz www.kourenistop.cz www.stop-koureni.cz www.nekuraci.cz www.nekuratka.cz www.stopdrinkingadvice.org www.minimalizacesikany.cz www.kybersikana.eu www.iporadna.cz (internetová poradna) www.anabell.cz...
DESATERO BEZPEČNÉHO INTERNETU: Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem na druhé straně. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní. Svou intimní fotku neposílej ani kamarádovi nebo kamarádce - nikdy nevíš, co s ní může někdy udělat. Udržuj...

Drogy nejsou řešení!!

26.08.2013 13:30
Co to vlastně droga je? Pro naši potřebu můžeme drogu definovat jako každou látku, která je vpravena do organismu a ovlivňuje psychiku člověka – jeho chování, prožívání, vnímání reality, emocí.  Drogy ničí a ruinují miliony životů každý rok. Drogy jsou jedy. Drogy mohou i...
           MUSÍM VĚDĚT, ŽE ŠIKANA JE: -         chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit, zastrašit!!! -         cílené, opakované, fyzické nebo psychické týrání jedince...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5