Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů

Ve škole pracuje školní metodik prevence sociálně patologických jevů - Mgr. Hana Říhová (rihova@zsdubec.cz).

Motto: „Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba.“  J. A. Komenský

Konzultační hodiny

- vždy po dohodě

 

Činnost školního metodika prevence:

  • shromažďování aktuálních materiálů k problematice prevence, zodpovědnost za informovanost pedagogů o dokumentech v dané problematice (zákony, metodické pokyny apod.)
  • další vzdělávání v problematice proti šikanování a prevence rizikového chování
  • mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikového chování 
  • zajišťování besed a preventivních aktivit
  • organizace adaptačních pobytů pro žáky a jejich třídní učitele
  • spolupráce s dalšími institucemi (Pedagogicko-psychologická poradna, Policie ČR, neziskové organizace)
  • napomáhání při strategii řešení konkrétních případů
  • koordinace tvorby a kontrola realizace Minimálního preventivního programu školy

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Školní preventivní program 2023 -2024.pdf (216641)

KRIZOVÝ PLÁN

Krizový plán.pdf (132254)

Prevence sociálně patologických jevů

Pro žáky

Armáda ČR na ZŠ

15.09.2015 16:37
V rámci pilotního projektu MO AČR a MŠMT v oblasti přípravy občanů k obraně státu a k naplňování studijního plánu školy v této problematice na školní rok 2015/2016, nás navštívili dne 10. 9. příslušníci AČR, vojáci 13. dělostřeleckého pluku. Pro žáky dělostřelci připravili...

PRVNÍ POMOC

07.08.2015 10:51
PRVNÍ POMOC při otravě alkoholem nebo drogami Okamžitě zavolat lékaře! Odkládat přivolání pomoci by mohlo člověka vážně ohrozit na zdraví nebo i na životě. NEŽ PŘIJDE LÉKAŘ: Postižený je při vědomí a došlo k otravě ústy Podat větší množství vody (případně s živočišným uhlím, jestliže je po...
Varovné signály pro rodiče! Za dítětem domů nedochází žádný spolužák ani kamarád. Dítě je zaražené, smutné a nemluví o tom, co se děje ve škole. Špatně usíná, zdají se mu hrůzostrašné sny, křičí ze spaní. Dochází ke zhoršení prospěchu, je nesoustředěné a často bez zájmu. Před odchodem do...

Zásady prevence

14.09.2014 19:30
Zásady prevence 1.     Získat důvěru dítěte. 2.     Být dítěti příkladem. 3.     Posilovat sebevědomí dítěte. 4.     Učit děti řešit problémy. 5.     Předcházet nudě u...

Sebepoškozování

26.08.2014 21:59
Sebepoškozování V poslední době se stále více frekventuje pojem sebepoškozování u žáků základních a středních škol. Pokud o tématu chcete vědět něco víc, nahlédněte do následujícího článku: sebeposkozovani-v-detstvi-a-adolescenci.pdf (113892)
Důležité celostátní krizové linky - linky důvěry  Linka bezpečí – www.linkabezpeci.cz  116 111  Nové číslo 116 111 je shodné pro dětské linky důvěry v celé Evropě. Volání je zdarma z pevných i  mobilních...
Děti ohrožuje na internetu webcam trolling V poslední době se na internetu objevuje nový fenomén nazývaný webcam trolling. Především děti jsou podvodem lákány na erotické videohovory přes oblíbené komunikační nástroje. Získané intimní záběry pak podvodníci umisťují na internet, nebo je využívají k...

Kyberšikana

22.09.2013 00:33
Informační technologie jsou zneužívány k cílenému ubližování a zastřešování obětí - zejména internet a mobilní telefony. Uvádí to až 30 % dětí ve věku do 15 let.  Kyberšikana je úmyslné, opakující se a nepřátelské chování, jehož cílem je ublížit oběti za použití informačních a komunikačních...

Důležité www.adresy

21.09.2013 19:36
Uvádím zde několik webových stránek, které můžete využít v případě potřeby. www.reknidrogamne.cz www.kourenistop.cz www.stop-koureni.cz www.nekuraci.cz www.nekuratka.cz www.stopdrinkingadvice.org www.minimalizacesikany.cz www.kybersikana.eu www.iporadna.cz (internetová poradna) www.anabell.cz...
DESATERO BEZPEČNÉHO INTERNETU: Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem na druhé straně. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní. Svou intimní fotku neposílej ani kamarádovi nebo kamarádce - nikdy nevíš, co s ní může někdy udělat. Udržuj...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>