Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Složení školské rady

 
Předseda:
 
   Vladislav Tregner
 
Členové:
 

Za zřizovatele:

    Ing. Jiří Vohlídal

Za zákonné zástupce:

    Martina Jabůrková

    Veronika Havránková

Za pedagogické pracovníky:

    Mgr. Hana Říhová

    Mgr. Ivana Vítková

Školská rada

Do školské rady pro období 2018 - 2021 byli za zákonné zástupce zvoleni:   Martina Jabůrková a Veronika Havránková.   Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:   Mgr. Hana Říhová a Mgr. Karolína Slánská
Volební protokol.
jméno kandidáta bydliště děti   Brejcha Jan Dubeč Adam 6.A     Havlová Zdena Dubeč Jonáš 3.A     Jabůrková Martina Dubeč Jáchym 1.A Jonáš 4.B   Kocábková...

Nové funkční období

02.10.2015 12:23
Vzhledem k tomu, že skončilo funkční období stávající školské rady, proběhla ve dnech 1. a 2.10. volba nových členů za pedagogické pracovníky.  Zvolení byli:    Mgr. Pavlína Ticháčková a Mgr. Helena Kropelnická Tito zástupci školy byli zvoleni na období od 1.9.2015 do 31.8.2018.
V doplňovacích volbách do školské rady byla 24 hlasy zvolena pí Mgr. Pavlína Ticháčková. 
Na jednání byl pozván nový ředitel naší ZŠ, pan Mgr. Jan Mareš a paní zástupkyně Stanislava Kratochvílová. Členové ŠR odsouhlasili a podepsali předem předloženou a připomínkovanou Výroční zprávu ZŠ, za školní rok 2012-2013. Pan ředitel informoval členy rady, že potřebná dětská knihovna by se mohla...

Školská rada

  • Dne 16. září 2013 školská rada schvaluje Školní a Klasifikační řád ZŠ.