Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Informace ze ŠKOLSKÉ RADY ze dne 21. 10. 2013

24.10.2013 13:47

Na jednání byl pozván nový ředitel naší ZŠ, pan Mgr. Jan Mareš a paní zástupkyně Stanislava Kratochvílová. Členové ŠR odsouhlasili a podepsali předem předloženou a připomínkovanou Výroční zprávu ZŠ, za školní rok 2012-2013.

Pan ředitel informoval členy rady, že potřebná dětská knihovna by se mohla ve škole otevřít pro veřejnost během příštího kalendářního roku. Na zprovoznění jsou potřebné finanční prostředky, škola v současné době potřebuje zajištění prioritních potřeb.

Dále ŠR pokračovala v jednání již bez přítomnosti zástupců vedení ZŠ Dubeč.

Diskutovalo se o naplněné kapacitě naší školy, o naplněnosti všech prostor a tříd školy, a o současné a budoucí spolupráci školy s FOD Klokánek-Štěrboholy.

Školská rada požádá p. ředitele Mareše ke konci školního roku 2013- 2014 o jeho názor na diskutovaná témata pro další školní období.

 

Zapsala: Zdenka Hoffmanová

Ověřila: Mgr. Vladana Kašparová