Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Zápisy:

ROK 2019/2020
 

31.10. 2019 

Účast zástupců jednotlivých tříd byla 100%.

Na programu byly probrány stanovy a pravidla parlamentu, nedostatky a závady technického a hygienického vybavení školy a vztahy učitelů a žáků. Všechny připomínky zástupců parlamentu jsou již v řešení. Příští schůzka parlamentu se uskuteční 28.11. v 9.40 hod. opět v tělocvičně.

 
 
ROK 2018/2019
 
15. 3. 2019

Dnes jsme na naší škole oslavili Zelený den.

Zelená barva byla všude, kam se člověk podíval. Kromě zeleného oblečení byly k vidění další rozličné módní doplňky jako šátky, čepice, paruky, nafukovací kruhy.

K vidění byly také zelené obličeje, zelené nehty nebo třeba svačinky.

Věříme, že touto zelenou smrští se nám podařilo dostatečně přivítat jaro.

My, zástupci školního parlamentu, jsme také obcházeli jednotlivé třídy a krátce spolužákům povyprávěli o Dni sv. Patrika, který se slaví 17. března.

Chtěli bychom moc poděkovat všem učitelům a žákům, že se aktivně zapojili do dnešní akce.


Více zde: https://www.zsdubec.cz/news/zeleny-den1/#!

 
12. 3. 2019
Dnešní schůzky se zúčastnili zástupci všech tříd. 
V pátek 15. 3. 2019 nás čeká Zelený den, řešili jsme program a rozdělovali úkoly.
Těšíme se!
 
31. 1. 2019
První schůzka nového kalendářního roku, dorazili všichni. 
Třída 7.A nás všechny nadchla aktivním tříděním odpadu ve své třídě. Ostatní zástupci mají za úkol o této chvályhodné činnosti pohovořit se svými spolužáky, ideálně bychom se mohli zapojit všichni.
V březnu školní parlament uspořádá Zelený den, nechte se překvapit :)
 
21. 12. 2018
Na dnešní schůzku dorazili zástupci všech tříd. Zhodnotili jsme uplynulé měsíce, někteří žáci přinesli postřehy a návrhy k řešení, které byly dále předány panu řediteli.
Popřáli jsme si hezké Vánoce a těšíme se na setkání v novém roce.
 
9. 10. 2018
Na první schůzku tohoto školního roku dorazili všichni zástupci. Domluvili jsme se, že naše pravidelné schůzky se budou konat v úterý po 6. vyučovací hodině. Přivítali jsme nové členy, zopakovali si naše pravidla a cíle. Příště budeme probírat návrhy a postřehy, se kterými zástupci tříd příjdou.
 
 
27. 9. 2018
První schůzka školního parlamentu pro školní rok 2018/2019 se bude konat v úterý 9. 10. 2018 ve třídě 9.A.
 

ROK 2017/2018 

28. 6. 2018

Poděkování všem členům školního parlamentu za celoroční práci, rozloučení.

 

4. 4. 2018

Školní parlament všechny srdečně zve na akci Ukliďme Česko, kterou podporuje.

Jedná se o dobrovolnickou úklidovou akci, která probíhá na území celé České republiky.

Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

Sraz bude v sobotu 7. 4. 2018 v 9:00 před školou. 

Těšíme se na Vás!

 

13. 3. 2018

Dnešní schůzky se zúčastnili zástupci všech tříd. Hlavním tématem našeho setkání byl nápad týkající se školních triček. Žáci by mohli nosit tričko jednotné barvy i potisku a hlásit se tak ke své škole. Návrh byl jednoznačně schválen. V následujících dnech je tedy úkolem parlamentu vybrat barvu trička, vzor a materiál. O dalším postupu budeme průběžně informovat :)

Dalším bodem programu bylo třídění odpadu ve třídách. Tento nápad nepřišel jen ze strany žáků, ale také od učitelů a vedení školy. V současné době již máme zažádáno o grant, díky kterému bychom třídění odpadu v jednotlivých třídách mohli zrealizovat.

 

31. 1. 2018

 

Dnešní schůzky se zúčastnili zástupci všech tříd. Hlavním tématem našeho setkání byl zákaz používání mobilních telefonů během celého vyučování v prostorách školy, který vejde v platnost 1. 2. 2018. Bavili jsme se o tom, proč tento zákaz vznikl a o všech pozitivech, které žákům přinese. Žáci upozornili na občasnou absenci papírových ručníků u umyvadel ve školní jídelně.

 

5. 12. 2017

Dnešní schůzky se zúčastnili všichni zástupci. Zhodnotili jsme školní Halloween, o kterém si myslíme, že se velmi povedl. Dále padl z řad zástupců 9. třídy návrh, zda by mohl být bufet otevřen ještě i přestávku po velké přestávce, tj. od 10:45 do 10:55. Tato změna ovšem není z organizačních důvodů možná. 

31. 10. 2017

V úterý 31.10. 2017 na naší škole proběhla pod záštitou školního parlamentu oslava svátku Halloween.

Už od rána se do školy trousila strašidýlka, čarodějky, kouzelníci, duchové, černé kočky a jiná stvoření. Školu ovládli pavouci, pavučiny a dýně.

Během dopoledne každou třídu navštívili zástupci 9. třídy a dětem poreferovali o tom, co svátek Halloween je, odkud pochází, jaké jsou jeho symboly a také zvyky pro tento den. Potom si také s dětmi zahráli hry typické pro Halloween. Okusování jablka z provázku a lovení jablíček z lavoru s vodou jen za pomoci úst.

Myslíme, že jsme si tento svátek společně moc užili.

Velké poděkování patří všem dětem a učitelům, kteří svými krásnými kostýmy tento den zpestřili a svou společnou prací nazdobili své třídy a školu.

6. 10. 2017 - všechny třídy přítomny

Úvodní schůzka nového školního roku. Přivítali jsme mezi námi nové členy, připomněli si cíle školního parlamentu. 31. 10. budeme realizovat na naší škole oslavu svátku Halloween.

 

ROK 2016/2017
28.6.2017 - všichni
Souhrnné setkání a bilancování nad uplynulým rokem. Vyhodnocování.Poděkování a rozloučení.
 
5.4. 2017
Rozdávání odměn z Modrého dne.
 
27.3.2017 - všechny třídy přítomny
Porada ohledně Modrého dne.
 
28.2.2017 - všechny třídy přítomny
Řešili jsme barevný den (Modrý den - podpora autismu), odměny, kladný ohlas k rozdávání odměn od KRPŠ, vytváření plakátů na tento den. V rozhlase vyhlásíme info a paním učitelkám rozdáme!
 
10.1.2017 - všechny třídy přítomny
Domluvili jsme se na dnu, který bude věnován podpoře autismu (31.3.) - všechny třídy se oblečou do modré, vyfotíme se jako jedna velká žárovka. Navrhujeme i barevný den (Den živlů) v dubnu 2017. Naplánujeme setkání s panem ředitelem.
28.3. bychom rádi zorganizovali den, kdy se student stane učitelem (výměna rolí).
 
 
1.11.2016 - všechny třídy přítomny
Byla zhodnocena a vyhodnocena akce Výměna pohlaví z 31.10. - vítězem se stala 8.A, druhé místo obsadila 7.B, třetí pozici vyhrála 9.A. 
 
18.10. 2016 - všechny třídy přítomny
Byla dohodnuta celoškolní akce - Živly! Zároveň si zkusí členové parlamentu v pondělí 31.10. zrealizovat "tajnou, netajnou" akci pro 2.stupeň.
 
4.10.2016 - Všechny třídy přítomny
Bylo domluveno, že se budeme scházet v úterý 6.hodinu. Příště budeme řešit návrhy, postřehy, co by děti chtěly. 

ROK 2015/2016

4.5. 2016 - všechny třídy přítomny

Naplánujeme den barev- živlů, bude to celoškolní akce, naplánované na červen či září.

27.4.2016 - všechny třídy přítomny

Den národů být nemůže, Španělé přijedou a vše je podřízené jejich příjezdu, velké přípravy. Navrhneme jiný den.

 

18.11. 2015 (všechny třídy přítomny)

Volba: předseda - Matěj Cinibulk, místopřeseda: Klára Kantová

Odsouhlasen Den národů (5.5.) - bude narvžen panu řediteli a jednotlivým vyučujícím

Poprosit paní kuchařky, zda by více přidávaly. 

21.10. 2015 (všechny třídy přítomny)

Den národů - 5.5.  (možná realizace) - stmelení školy, tříd, zajímavosti různých států

9.10. 2015 (všichni přítomni)

Byli voleni členové školního parlamentu:

Zvolení členové: 

6.A - Kopec Daniel, Paur Daniel

6.B - Šaštinská Kateřina, Bernášková Eliška, Kulhánková Tereza

7.A - Nesvedová Karolína, Machová Vendula, Procházková Nikola

8.A - Benešová Kateřina, Soldátová Anna

9.A - Kantová Klára, Cinibulk Matěj

9.B - Makovec Marek

 

4.5.2015

Přítomni: všichni

Proběhl Duhový den, spočítání, vyhodnocení

29.4.2015

Přítomní: všichni

Byly rozděleny role na Duhovém dnu, ráno v 7:40 u ZŠ- příprava. Zapisuje se počet 1.,2.,3. hodinu vyučovací. Vyučující i asistent se počítá jako žák. Tři věci! Prémiový bod za třídu - výzdoba.6. vyučovací hodinu vyhodnotíme! Pracovalo se i na plakátech pro 7.A a 8.A - hokejové zápasy (podmínkou byl vypracovaný plakát). Paní Vávrova bude na Dni děti spolupracovat s paní učitelkou Dolejšovou. Koordinátor je v té době na výletě. 

25.3.2015

Přítomní: omluvena 7.A, 9.A

Domluvili jsme se na Duhovém dnu, třídy 2.st. se zapojí- nalosují si barvy, první stupeň se snad zapojím - oslovíme ho. Duhový den se bude konat 4.5. - vytvoříme živou duhu, vyfotíme se. Paní Vávrová a my se sejdeme kvůli Dni dětí v Dubči v dubnu - škola se bude podílet. Logo školy schváleno!

18.3. 2015

Přítomni: všichni

Práce na ponožkovém pejskovi na podporu Pestré společnosti o.p.s.

23.2. - školní bufet otevřen!!!! Děti jsou nadšené a my také! Děkujeme!

20.2.2015 

přítomní: všichni

Dohodli jsme na realizaci charitatní akce ponožkového psa pro organizaci Pestrá společnost o.p.s. - podpora asistenčních psů. Vytvoření, výroba ponožkového psa za účelem prodeje. 

28.1.2015

účast: 7.A, 6.B, 8.A, 8.B, 9.A, 6.A byla omluvena.

Nedocházející členové byli vyloučeni (byli nahrazeni). Nástěnka zakoupena  a při příštím setkání ozdobíme, bude společné focení. Řešili jsme problémy ve třídách. Akce: rádi bychom pořádali Duhový den. Logo bude projednáno při příštím setkání! Jarní úklid kolem školy zrealizuje 6.A a 6.B. 

16.12.2014

Setkání předsedy, bývalého předsedy a koordinátora.

Návrh školního loga byl odsouhlasen, Matěj Cinibulk a Jakub Cinibulk na logu pracují. 

15.10.2014

přítomni: 6.A, 9.A, 8.B, 7.A

Rádi bychom zachovali Sportovní den 2.st. i 1. st., Academii. Na jaře nás čeká úklid kolem školy - 9.A a 8.A,8.B. Práce na logu školního parlamentu. 6.A,6.B a 7.A se budou podílet na úklidu na podzim - listí. Rádi bychom velkou nástěnku na chodbu. Budou zapsány opravy panu školníkovi do jeho sešitu. Rádi bychom v roce 2015 pořádali Škola Dubeč má talent. 

Požadavky: 7.A - zrcadlo. 6.A - opravit záchody - splachování, zamykání, kliky, 6.B - totiž jako 6.A, 8.B - dataprojektor, opravit kohoutek, 9. A a 8.A by ráda nové žaluzie na druhé a třetí okno. V kuchyňce je špatný radiátor - oprava!

 

24.9.2014

Předsedou byl zvolen Matěj Cinibulk, místopředsedou se stal Vojtěch Fiala, zapisovatelem byla zvolena Klára Kantová.

ROK 2013/2014

26.6.2014

Kladně jsme zhodnotili akce za školní rok 2013/2014.
Společně jsme zhodnotili práci parlamentu v letošním školním roce, poděkování patřilo všem, kteří se poctivě účastnili schůzí, informovali své spolužáky, či se jinak zapojili do práce parlamentu.
Byli přítomní i noví členové. Rozhodli jsme se domluvit se na všem v září, neboť teď je již čas prázdninový.:)
Přejeme všem klidné a bezpečné prázdniny.

7.5. 2014

předseda se setkal s panem ředitelem a byla mu ukázána hotová vlajka školy.

5.5. 2014

Přítomni: 9.A, 8.A, 6.A, 7.A

7.B - omluvena

Byla schválena ústava našeho parlamentu.Diskuze o Dni čápa - podpora a důsledné zaměření na otázky (do 12.5.).

3.4.2014

Přítomní: 9.A, 6.A, 7.A, 7.B

Domluvili jsme na spolupráci s paní učitelkou Karasovou. Hlasovalo se o vyloučení některých členů kvůli jejich časté absenci. 

26.3.2014

Přítomní: všichni

26.3. jsme se setkali s panem ředitelem.

5.3.2014

Přítomní: všichni

Dne 5.3.2014 proběhla volba školní vlajky, které se zúčastnily I. ročníky až IX. třída a také učitelé včetně vedení školy. Na volby dohlížel školní parlament. Na výběr byly dvě možné varianty podoby vlajky, zelená a modrá nebo modrá a bílá. Volba probíhala velice hladce a tak jsme nabídli možnost volit i prvním třídám oproti původnímu plánu. Volby se zúčastnilo 297 žáků a 28 učitelů, 5 hlasů bohužel propadlo jelikož nebyly jakkoliv označené a tím pádem se nemohly započítat. Sčítání hlasů proběhlo ihned po hlasování. Sečtení ukázalo, že si žáci vybrali 1. variantu podoby školní vlajky, a to jest zelená s modrou, která se zvolila v poměru 201 hlasů proti 119 hlasům. Volba proběhla s krásnou volební účastí 97,56%.

12.2.2014

Přítomní: vedení školního parlamentu

Členové školního parlamentu byli seznámeni se záměry vedení školního parlamentu. Projednal se celý průběh nadcházejících voleb, včetně veškerých dokumentů a organizace. Bylo rozhodnuto o podání návrhu na konání voleb s datumem 20.2. vedení školy. Voleb se z rozhodnutí parlamentu zúčastní žáci, učitelé a vedení školy. Dále žáci projednali možné odchody a výměny členů školního parlamentu a shodli se na další schůzi parlamentu, která se bude konat po sečtení volebních lístků ve čtvrtek 20. 2. Školní parlament bude jednat s panem ředitelem o možné společné schůzi, která by se s největší pravděpodobností konala týden po jarních prázdninách.
 

15.1.2014

Přítomní: 9.A,8.A,7.A,7.B,6.A

6. setkání - žáci vybírali podobu vlajky, zvolili dvě možnosti a žáci školy si vyberou z těchto dvou možností. 

 

19.12.2013

Přítomní žáci: 9.A a 6.A

5.setkání bude nahrazeno - nízká účast, členové navrhli další možné podoby vlajky.

Setkání bude 9.1.2014 v učebně 9.třídy.

 

21.11.2013

Přítomní žáci: 6.A, 7.B, 8.A, 9.A (7. A - omluvena)

4. setkání školního parlamentu

Žáci vyhodnotili dotazníky o barvách na vlajku - vyhrála modrá a zelená s logem ZŠ.

Jakub Cinibulk jako předseda zrealizuje nápady školního parlamentu ohledně podoby vlajky a své kolegy o nich informuje na příštím setkání. 

31.10.2013

Přítomní žáci: 6.A, 7.A, 7.B, 8. A, 9. A

3. setkání školního parlamentu

Školní parlament organizuje úklid okolí základní školy. Vyzval 8.A a 9.A k úklidu kolem školy, 7.A, 7.B a 6.A budou mít na starosti pořádek kolem základní školy v jarních měsících.

Ve čtvrtek 7.11. bude úklid při třídnické hodině provádět 8.A. 

9.A bude uklízet při hodině svět práce

10.10.2013

Přítomní žáci: 9.A, 7.A, 7.B, 6.A, (8.A – omluvena)

2. setkání školního parlamentu

Byly sepsány návrhy na změny ohledně základní školy a budou předány panu řediteli. Pan ředitel vyjádřil přání se účastnil setkání školního parlamentu, což vítáme a souhlasíme. Třídy druhého stupně budou vyzvány, aby si na třídnických hodiných zvolily barvy na vlajku školy. Nejlepší budou vybrány. Návrh vlajky se zveřejnění, žáci si zvolí nejlepší možnou realizaci a vlajka bude následně ušita. 

2.10.2013

přítomní žáci: 9.A, 8.A, 7.A, 6.A - absence 7.B (omluveni)

1. schůzka školního parlamentu: volba předsedy, místopředsedy, tajemníka a zapisovatele. 

Předseda školního parlamentu: Jakub Cinibulk (9.A) 

Místopředseda školního parlamentu: Štěpán Bady (9.A) 

Tajemník: Vojtěch Fiala (8.A)

Zapisovatel: Filip Merta (6.A)

Volná diskuze a možné návrhy. Příští setkání budou naše náměty sepsány a předloženy vedení ZŠ. 

Bylo sestaveno desatero školního parlamentu

1. Nepřekřikovat se a naslouchat si

2. Nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet

3. Nepoužívat vulgární výrazy

4. Řešit školní problémy

5. Předávat spolužákům nezkreslené informace

6. Spolupracovat v týmu

7. Zúčastňovat se schůzek

8. Přicházet včas

9. Respektovat názory druhých

10. Byt dobrým reprezentantem ZŠ

 

Školní parlament

Od školního roku 2013/14 zahájil činnost školní parlament. Prostřednictvím parlamentu mají žáci druhého stupně ZŠ možnost se vyjádřit k fungování školy i kvalitě vzdělávacího procesu. Z každého zasedání školního parlamentu bude vytvořen zápis, který bude předložen k posouzení panu řediteli a současně bude zveřejněn zde na webových stránkách. Pan ředitel přislíbil, že se bude podněty ze strany žákovského parlamentu vážně zabývat, pokud budou přání žáků realizovatelné, umožní a podpoří jejich zhmotnění. Pan ředitel v každém případě slíbil, že se ke všem bodům vyjádří a také vysvětlí své konečné stanovisko k navrhovaných problémům, nápadům.

Zástupci školního parlamentu pro rok 2021 / 2022

6.A: Matyáš Pihrt, Mikuláš Kouba

6.B: Kryštof Čadina, Kryštof Budka

6.C: Jakub Jadrný, Lukáš Tůma

7.A: Nicol Košátková, Karolína Škotyová

7.B: Karolína Matějčková, Karel Záleský

7.C: Filip Růžička, Matěj Hoštický

8.A: Barbora Šebestová, Karolína Fořtová

8.B: David Řezáč, Matyáš Peroutek 

9.A: Patrik Janda, Denis Časný

9.B: Julie Holmanová, Beatrice Hovhannisyan

Schůze školního parlamentu 2021 / 2022

22. 9. 2021: žáci byli seznámeni s činností parlamentu pro letošní školní rok. Dále byly zaznamenány jejich připomínky a požadavky. 

Zástupci školního parlamentu pro rok 2018/2019

 • 6.A – Johana Sedláčková, Patrik Pavel

 • 6.B – Vojtěch Kočí, Lukáš Matějček

 • 7.A – Linda Machová, Jan Bednář

 • 7.B – Lucie Nevyhoštěná, Jonáš Jabůrek

 • 8.A – Ema Čadinová, Karolína Krepsová

 • 8.B - Lenka Vohánková, Nguyen Tuong Vy

 • 9.A – Marina Milojkovič, Terezie Řeháková

 

Zástupci školního parlamentu pro rok 2017/2018

 • 6.A – Linda Machová, Jan Bednář

 • 6.B – Lucie Nevyhoštěná, Jonáš Jabůrek

 • 7.A – Ema Čadinová, Karolína Krepsová

 • 7.B – Lenka Vohánková, Nguyen Tuong Vy

 • 8.A – Tereza Kulhánková, Marina Milojkovič, Filip Čermoch

 • 9.A – Nikola Procházková, Jindřich Bukolský

 

 

Zástupci školního parlamentu 2016/2017

TŘÍDA

1. ČLEN

2. ČLEN

6.A

KREPSOVÁ KAROLÍNA

ČADINOVÁ EMA

6.B

VOHÁNKOVÁ LENKA

NGUEN TUONG VY

7.A

MILOJKOVIČ MARINA

KŘÍŽOVÁ PETRA

7.B

KULHÁNKOVÁ TEREZA

DO HA MI

8.A

PROCHÁZKOVÁ NIKOLA

BUKOLSKÝ JINDŘICH

9.A

BENEŠOVÁ  KATEŘINA

SOLDÁTOVÁ ANNA

Zástupci pro rok 2015/2016

 • 6.A - Kopec Daniel, Paur Daniel
 • 6.B - Šaštinská Kateřina, Bernášková Eliška, KulhánkováTereza
 • 7.A - Nesvedová Karolína, Machová Vendula, Procházková Nikola
 • 8.A - Benešová Kateřina, Soldátová Anna
 • 9.A - Kantová Klára, Cinibulk Matěj
 • 9.B - Makovec Marek

 

Zástupci pro školní rok 2013/2014

Zvolení zástupci školního parlamentu pro rok 2014/2015:

 

 • 6. třídy: Chalupová Tereza, Procházková Nikola,Semerád Sebastian, Troller Matyáš
 • 7.A: Filip Merta, Kateřina Benešová, Anna Soldátová
 • 8. A: Matěj Cinibulk, Klára Kantová
 • 8. B: Marek Makovec, Petr Kučera
 • 9. A: Vojtěch Fiala, Simona Rohlíčková, Nikita Vedralová

 

Cíle školního parlamentu:

·         Aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy

·         Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy

·         Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy

·         Připomínat dodržování školního řádu

·          Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování

·         Řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy

·         Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy a školních nástěnkách

·         Umožnit žákům komunikovat s dospělými, brát je jako své partnery a umožnit žákům uplatnit své dovednosti, schopnosti a získat zkušenosti

Stanovy školního parlamentu:

Členem školního parlamentu se může stát každý žák 6.-9.třídy. 
Každá třída si volí minimálně dva zástupce, funkční období trvá jeden rok. 
Volby do školního parlamentu probíhají na začátku školního roku, nejpozději do 30. září. 
Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání
školního parlamentu, v případě nutnosti se omluvit. 
V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich
místo zvolen jiný třídní zástupce. 
Všichni členové mají rovnoprávné postavení, přítomní dospělí hlasovací právo nemají. 
K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. 
Rozhodnutí školního parlamentu jsou pro všechny žáky závazná. 
Členové školního parlamentu mají právo nepřijmout zástupce, který by mohl narušit práci 
a nereprezentoval by svým jednáním dobré jméno školního parlamentu. 
Pro podněty žáků existuje schránka důvěry, která je umístěna na místě v přízemí ZŠ.

 

K čemu slouží?

Školní parlament má za úkol řešit problémy, vyslechnout požadavky a návrhy, zvážit je a poté je i zrealizovat. To znamená - když se nám ve škole něco nelíbí, nebo bychom chtěli něco zlepšit, je to jedna z možností, jak toho docílit. K tomuto účelu si třída zvolí své zástupce, kteří budou prosazovat a prezentovat požadavky na jednotlivých zasedáních.

Za kým jít?

 • se svými nápady na změnu nebo zlepšeními se žáci mohou obrátit na zástupce své třídy
 • pokud by měli jakýkoliv problém s tímto úkonem, mohou vyhledat i zástupce tříd jiných, nebo zástupce učitelů
 • není žádný důvod se bát, nebo stydět se za jakoukoliv připomínku
 
Stránky školního parlamentu: https://parlamentzsdubec.webnode.cz/