Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBEČ - ŠKOLA PRO DĚTI

Jsme úplnou základní školou s prvním až devátým ročníkem, navíc s přípravnou třídou, určenou především dětem ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem s odkladem školní docházky. Škola se nachází v Praze-Dubči, okrajové části Prahy 10. Škola je spádová pro Dubeč. Na druhý stupeň docházejí i žáci z obcí Dolní Měcholupy, Štěrboholy a Koloděje, kde jsou pouze prvostupňové ZŠ. Přijímáme rovněž, pokud kapacita dovolí, žáky z FOD Klokánek (Fond ohrožených dětí) ze sousedních Štěrbohol.

Škola je centrem pro objevitelský způsob výuky v přírodovědných předmětech.

Mezi naše priority patří:
  • poskytnout dětem kvalitní základní vzdělání při zachování rovnováhy vzdělávací a výchovné složky
  • pomoci jim orientovat se v životních hodnotách a postojích
  • rozvíjet jejich individuální vlohy a zájmy, které se stávají důležitými v procesu profesionální orientace žáků
  • motivovat naše žáky k celoživotnímu vzdělávání.

Škola vzdělává 510 žáků. Výuka probíhá podle vlastního vzdělávacího programu, který je k nahlédnutí zde na webových stránkých, nebo u ředitele školy. 

 Naprostou většinu předmětů učí kvalifikovaní učitelé, kteří se průběžně dále vzdělávají dle aktuálních nabídek MŠMT.