Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Stránky kroužků:

Zájmové kroužky

Škola nabízí ve školním roce 2023/24 tyto zájmové kroužky: 

(Kroužky jsou postupně upřesňovány, dosud nepotvrzené jsou kurzivou)

 Přihláška do zájmových kroužků vedených zaměstnanci školy. Přihlášky do zájmových kroužků vedených jinými subjekty  než školou (Kroužky, Dům UM, TŠ Ivy Langerové, Věda nás baví apod.) provádějte přes kontakty těchto subjektů.

název vedoucí kdo den hod kontakt cena
Keramika V. Kašparová bez om Po 12:00 - 12:45 kasparova
@zsdubec.cz

 
1200,- / pol.
přihlášky na kontaktní e-mail
Dětská Jóga M. Pešková 2.A Po 12:00 - 13:00 peskova
@zsdubec.cz
1700,- / pol.
Flétnička M.Kohoutová I.st Po 12:40 - 13:20 marti.kohout
@seznam.cz
1000,- Kč
Keramika V. Kašparová bez om Po 12:50 - 13:35 kasparova
@zsdubec.cz
1200,- / pol.
přihlášky na kontaktní e-mail
Dětská Jóga M. Pešková 1.st. Po 13:00 - 14:00 peskova
@zsdubec.cz
1700,- / pol.
Tenis (Plechovka) Jana Vrňáková 0 - 5 ročník
lekce 50 min.
Po 13:00 - 16:00 info@tcmdubec.cz
tel.: 603946755 
www.tcmdubec.cz
3450,- / čtvrt.
Flétnička M.Kohoutová I.st Po 13:20 - 14:00 marti.kohout
@seznam.cz
1000,- Kč
Keramika V. Kašparová bez om Po 13:40 - 14:25 kasparova
@zsdubec.cz
1200,- / pol.
přihlášky na kontaktní e-mail
Korálkování J.Koubíková 2.A Po 14:00 - 15:00 koubíkova
@zsdubec.cz
1000,- Kč
Dětská Jóga M. Pešková II. st. Po 14:00 - 15:00 peskova
@zsdubec.cz
1700,- / pol.
Robotika pro děti I. Robokids 1.-2. třída Po 14:00 - 15:15 www.robokids.cz 3650,- / pol.
6050,- / rok
Divadlo k Smíchu J. Mareš II. st. Po 15:00 - 16:30 reditel@zsdubec.cz zdarma
Robotika pro děti II. Robokids 3.-4. třída Po 15:30 - 16:45 www.robokids.cz 3650,- / pol.
6050,- / rok
Sborový zpěv J. Turek vybraní ze zájemců Po 16:00 - 17:00 turek@zsdubec.cz bude doplněno později
Latinsko-americké
a stand. tance
Top Dance Prague bez om. věku Po 16:00 - 17:00 topdanceprague.cz
e-mail
2.300,- / pol.
4.200,- / rok
             
Kruhový trénink (Plechovka) P. Špicar II. st. Ut 14:00 - 15:00¨
od 1.1.2024
spicar
@zsdubec.cz
2500,- / pol.
Keramika V. Kašparová bez om Ut 12:00 - 12:45 kasparova
@zsdubec.cz
1200,- / pol.
přihlášky na kontaktní e-mail
Angličtina Michaela Dvořáková Pražská sportovní a jazyková škola I. st. Ut 12:00 – 14:00 776555760 1700,- / pol.
Keramika V. Kašparová bez om Ut 12:50 - 13:35 kasparova
@zsdubec.cz
1200,- / pol.
přihlášky na kontaktní e-mail
Tenis (Plechovka) Jana Vrňáková 0 - 5 ročník
lekce 50 min.
Ut 13:00 - 16:00 info@tcmdubec.cz
tel.: 603946755 
www.tcmdubec.cz
3450,- / čtvrt.
Keramika V. Kašparová bez om Ut 13:40 - 14:25 kasparova
@zsdubec.cz
1200,- / pol.
přihlášky na kontaktní e-mail
Kreativní mysl Věda nás baví o.s. I. st. Ut 15:00 - 16:00 www.vedanasbavi.cz 1590,- / pol.
Šachy Mgr. P. Vávra I. st. Ut 15:25 - 16:10 777145620 2200,- / pol.
Věda nás baví Věda nás baví o.s. I. st. Ut 16:00 - 17:00 www.vedanasbavi.cz 1590,- / pol.
Dětská Jóga M. Pešková I. st. Ut 17:30 - 18:15 peskova
@zsdubec.cz
1700,- / pol.
             
Keramika V. Kašparová bez om. St 12:00 - 12:45 kasparova
@zsdubec.cz
1200,- / pol.
přihlášky na kontaktní e-mail
Keramika V. Kašparová bez om St 12:50 - 13:35 kasparova
@zsdubec.cz
1200,- / pol.
přihlášky na kontaktní e-mail
Tenis (Plechovka) Jana Vrňáková 0 - 5 ročník
lekce 50 min.
St 13:00 - 16:00 info@tcmdubec.cz
tel.: 603946755 
www.tcmdubec.cz
3450,- / čtvrt.
Keramika V. Kašparová bez om St 13:40 - 14:25 kasparova
@zsdubec.cz
1200,- / pol.
přihlášky na kontaktní e-mail
Kroužek pro ukrajinské děti (ruční práce)

A. Kroulíková

bez om St 14:00 - 15:00 722 966 760 1500,- / pol.
             
Angličtina Michaela Dvořáková Pražská sportovní a jazyková škola I. st. Čt 12:00 – 14:00 776555760 1700,- / pol.
Flétnička M.Kohoutová I.st Čt 12:40 - 13:20 marti.kohout
@seznam.cz
1000,- Kč
Tenis (Plechovka) Jana Vrňáková 0 - 5 ročník
lekce 50 min.
Čt 13:00 - 16:00 info@tcmdubec.cz
tel.: 603946755 
www.tcmdubec.cz
3450,- / čtvrt.
Flétnička M.Kohoutová I.st Čt 13:20 - 14:00 marti.kohout
@seznam.cz
1000,- Kč
Angličtina Michaela Dvořáková Pražská sportovní a jazyková škola I. st. Čt 13:50 - 14:35 776555760 1700,- / pol.
Robotika pro děti robokids.cz 1.-3. třída Čt 14:00 – 15:30 www.robokids.cz/jak-se-prihlasit
info@robokids.cz
720 226 359
3500,- / pol.
6000,- / rok
Věda nás baví Věda nás baví o.s. I. st. Čt 14:30 - 15:30 www.vedanasbavi.cz 1790,- / pol.
             
Tenis (Plechovka) Jana Vrňáková 0 - 5 ročník
lekce 50 min.
13:00 - 16:00 info@tcmdubec.cz
tel.: 603946755 
www.tcmdubec.cz
3450,- / čtvrt.
Florball DDM Dům UM 1.-3. tř. 14:00 - 15:00 cechovic
@dumum.cz
777721743
přihlášky na
www.dumum.cz
1500,- / pol.
2000,- / rok
Florball DDM Dům UM 4. - 5. tř. 15:00 - 16:00 cechovic
@dumum.cz
777721743
přihlášky na
www.dumum.cz
1500,- / pol.
2000,- / rok

 

I. st.