Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Řád knihovny.

  • Knihovna je přístupna dětem denně o velké přestávce, případně po domluvě po skončení vyučování.
  • Žáci nižších ročníků se seznamují s provozem knihovny obvykle na začátku školního roku při společné návštěvě s třídní učitelkou.
  • Knihy jsou půjčovány s ohledem na věk dítěte a jeho čtenářskou zdatnost, nejdéle však do 10. 6. příslušného školního roku.
  • Obvyklá maximální doba výpůjčky je tříměsíční.
  • Čtenáři knih, o které je velký zájem, jsou vyzýváni k jejich rychlejšímu vracení.

Školní knihovna

Knihovna naší školy sídlí ve 2. patře budovy.

Přírůstkový seznam žákovské knihovny byl veden do r. 1998. Nedlouho před tím byla zřejmě odprodána část evidovaných knih /24. 10. 1996/. Zachované knihy jsou poměrně staré, i s tituly, které se dnes nevydávají. Později byly do knihovny přidány další knihy získané darem, např. z MČ Praha-Dubeč, nebo z Klokánku Štěrboholy.

Od šk. r. 2013/14 je školní knihovna pravidelně k dispozici žákům i vyučujícím.

Tituly jsou řazeny abecedně. Dosud bylo zachováno původní řazení knih na knihy dobrodružné, další bez bližšího určení, pro menší děti a knihy cizích autorů(!). Všechny knihy jsou stejně doporučovány a půjčovány.

Nejčastějšími čtenáři jsou žáci 2. a 3. ročníků, méně je čtenářů žáků 4. a  5. ročníků, sporadicky navštěvují knihovnu žáci 2. stupně /referáty a doporučená četba/.

Knihovně zásadně chybí současná dětská literatura, zvláště z oblasti fantasy /výjimkou jsou všechny díly Harry Pottera – téměř vždy vypůjčené, v současnosti není k dispozici žádný z nich/, která je dětmi mladšími i staršími často vyžadována.

Z toho důvodu školní knihovna uvítá případné dary, které by takové knihy obsahovaly.