Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů

Ve škole pracuje školní metodik prevence sociálně patologických jevů - Mgr. Hana Říhová (rihova@zsdubec.cz).

Motto: „Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba.“  J. A. Komenský

Konzultační hodiny

- vždy po dohodě

 

Činnost školního metodika prevence:

  • shromažďování aktuálních materiálů k problematice prevence, zodpovědnost za informovanost pedagogů o dokumentech v dané problematice (zákony, metodické pokyny apod.)
  • další vzdělávání v problematice proti šikanování a prevence rizikového chování
  • mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikového chování 
  • zajišťování besed a preventivních aktivit
  • organizace adaptačních pobytů pro žáky a jejich třídní učitele
  • spolupráce s dalšími institucemi (Pedagogicko-psychologická poradna, Policie ČR, neziskové organizace)
  • napomáhání při strategii řešení konkrétních případů
  • koordinace tvorby a kontrola realizace Minimálního preventivního programu školy

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Školní preventivní program 2022-2023-finální verze.pdf (927180)

 

Prevence sociálně patologických jevů

Pro žáky

Zdravý spánek

24.09.2023 14:10
Z dostupných výzkumů z ČR i zahraničí vidíme velké zhoršení kvality spánku a zároveň také snížení času spánku u dětí a dospívajících (v zahraničí se mluví až o epidemii poruch spánku). Kvalitní spánek se prolíná mnoha oblastmi prevence rizikového chování a jeho nedostatek může souviset...
Začal nový školní rok a s ním i další dávka preventivních aktivit. Tentokrát jsme začali přednáškami od MP hl. m. Prahy, které jsou mezi žáky oblíbené.  Přednášky si užili žáci 5. až 9. tříd.  
2.6. v 6.C a 5.A  proběhl program od Linky bezpečí. Téma v 6.C byla RODINA. Děti  v této třídě dle lektorů byly  vyspělé, komunikativní a nadšené. Téma v 5.A byly VZTAHY ve třídě a ve škole. V této třídě se podařilo rozklíčovat  problémy, se kterými budeme v příštím školním...

DigiStories: Nella

30.04.2023 15:58
V minulých dnech jsme měly možnost vyzkoušet tandemovou výuku v šestých třídách. Využily jsme materiály JSNS - lekci Digi Stories:Nella zaměřenou na prevenci kyberšikany. Pracovaly jsme metodou SSS (společná příprava, společné odučení, společná reflexe).Tandemová výuka nám přinesla možnost více se...

Jsem tady doma?

23.04.2023 20:10
Edukativní představení zaměřená na integraci ukrajinských dětí. Představení byla pro třídy, kam chodí ukrajinské děti. Program byl realizován buď jako strukturované drama nebo divadlo. Obě představení probíhala prožitkovou formou. Zaujal především úvod, který byl propojen pantomimou a prožitkem...
Nebezpečná TikTok výzva má v Česku možná první oběť. Jak se má boomer bránit? - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)
Naše škola využívá online schránku důvěry NNTB, která pomáhá bojovat proti šikaně. Před nedávnem začalo 2. pololetí, během kterého dochází mezi žáky k největšímu množství šikanózního chování.  Je proto důležité, aby žáci věděli, že se prostřednictvím NNTB mohou bezpečně...

MP - přednášky

23.01.2023 13:44
Tradičně jako každý rok proběhly na naší škole přednášky od městské policie. Přednášky absolvovaly děti pátého ročníku a druhého stupně. Témata byla aktuální a zajímavá - Závislosti,  Právní vědomí. Šikana... Věříme, že děti tyto přednášky obohatily a budou se získanými znalostmi dále...

Pobavme se o alkoholu

10.01.2023 11:32
Ve škole proběhla interaktivní přednáška na téma Pobavme se o alkoholu. Program je zaměřený na snižování rizik užívání alkoholu, realizuje ho SANANIM z.ú. Cílem programu je seznámit žáky 7. ročníků se skutečnými riziky spojenými s užíváním alkoholu v jejich věku, a to podáváním pravdivých a...

Dětská droga - Kratom

24.11.2022 12:56
https://ct24.ceskatelevize.cz/3535214-168-hodin-detska-droga
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>