Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů

Ve škole pracuje školní metodik prevence sociálně patologických jevů - Mgr. Hana Říhová (rihova@zsdubec.cz).

Motto: „Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba.“  J. A. Komenský

Konzultační hodiny

- vždy po dohodě

 

Činnost školního metodika prevence:

  • shromažďování aktuálních materiálů k problematice prevence, zodpovědnost za informovanost pedagogů o dokumentech v dané problematice (zákony, metodické pokyny apod.)
  • další vzdělávání v problematice proti šikanování a prevence rizikového chování
  • mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikového chování 
  • zajišťování besed a preventivních aktivit
  • organizace adaptačních pobytů pro žáky a jejich třídní učitele
  • spolupráce s dalšími institucemi (Pedagogicko-psychologická poradna, Policie ČR, neziskové organizace)
  • napomáhání při strategii řešení konkrétních případů
  • koordinace tvorby a kontrola realizace Minimálního preventivního programu školy

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Školní preventivní program 2022-2023-finální verze.pdf (927180)

 

Prevence sociálně patologických jevů

Pro žáky

Sexuální výchova

03.11.2022 12:04
V osmých třídách proběhla velmi zajímavá přednáška na téma Sexuální výchova. Cílem školení byla edukace studentů v oblastech, jako je zdravý sexuální život, láska vs. sex, AIDS, pohlavně přenosné choroby, antikoncepce, menstruace a menstruační cyklus a mnohé další. Většina dětí reagovala na...

Nepanikař

03.11.2022 11:37
První pomoc při psychických potížích. Aplikace "Nepanikař" poskytuje zdarma rychlou první psychologickou pomoc.  nepanikar.eu/

Kamarádi - na jedné lodi

21.10.2022 13:00
Programu se zúčastnily všechny první třídy.  Cílem tohoto preventivního programu je seznámit se s dynamikou třídy, poznat silné stránky kolektivu i jeho slabiny.Děti si prošly zábavnou formou spustou zábavných aktivit, při kterých byly děti aktivní a snažily se spolupracovat. cílem je,...

MP ve škole

13.10.2022 14:12
Letos u nás opět proběhly přednášky od MP hl. m. Prahy. Všechny třídy naší školy si užily jednu až dvě hodiny zajímavých a poučných přednášek. Témata byla opět zajímavá např právní vědomí, šikana, jak si nenechat ublížit, mimořádné události....  
Nudu a nicnedělání k našemu životu potřebujeme. www.linkabezpeci.cz/?utm_source=emailing&utm_medium=button&utm_campaign=novy_web

První pomoc

21.09.2022 10:35
V pondělí dne 19.9. 2022 proběhl pilotní projekt kurzu první pomoci v naší základní  škole. Kurzu se zúčastnily osmé a deváté třídy a také třída 5.C Žáci si mohli ve skupinách vyzkoušet masáž srdce i práci s AED. Na figuríně motorkáře si vyzkoušeli, jak se zraněným mají...
Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a děti se vrátily zpět do školních lavic. Na naší škole opět proběhla dopravně bezpečnostní akce ve spolupráci s místním úřadem a městskou policií. Bezpečnost dětí v dopravě je jednou z nejdůležitějších priorit škol i rodičů. Děti jsou jedni z...

Nejlepší je nezačít

30.08.2022 13:29
Kouření je nemoc, co se nazývá „závislost na tabáku“. www.youtube.com/watch?v=0wHNAjfHuWA&t=7s www.linkos.cz/onkologicka-prevence/zasady-zdraveho-zivotniho-stylu/koureni/nejlepsi-je-nezacit-video-pro-deti-9-13-let-volne-k-dispozici-detem-skolam-a-rod/
V minulých dnech nás navštívila milá návštěva z městské policie. Přednášky si tentokrát užili žáci pátých tříd a druhého stupně. Opět se děti dozvěděly spoustu nových informací, které jim pomohou s bezpečností při jejich aktivitách ve škole i mimo školu.  

JSNS 4.C a 6.A

24.03.2022 14:26
Vzdělávací program Jeden svět na školách přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe. Mezinárodní festival dokumentárních filmů o...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>