Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

MP - přednášky

23.01.2023 13:44

Tradičně jako každý rok proběhly na naší škole přednášky od městské policie. Přednášky absolvovaly děti pátého ročníku a druhého stupně. Témata byla aktuální a zajímavá - Závislosti,  Právní vědomí. Šikana... Věříme, že děti tyto přednášky obohatily a budou se získanými znalostmi dále pracovat.