Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů

Ve škole pracuje školní metodik prevence sociálně patologických jevů - Mgr. Hana Říhová (rihova@zsdubec.cz).

Motto: „Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba.“  J. A. Komenský

Konzultační hodiny

- vždy po dohodě

 

Činnost školního metodika prevence:

  • shromažďování aktuálních materiálů k problematice prevence, zodpovědnost za informovanost pedagogů o dokumentech v dané problematice (zákony, metodické pokyny apod.)
  • další vzdělávání v problematice proti šikanování a prevence rizikového chování
  • mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikového chování 
  • zajišťování besed a preventivních aktivit
  • organizace adaptačních pobytů pro žáky a jejich třídní učitele
  • spolupráce s dalšími institucemi (Pedagogicko-psychologická poradna, Policie ČR, neziskové organizace)
  • napomáhání při strategii řešení konkrétních případů
  • koordinace tvorby a kontrola realizace Minimálního preventivního programu školy

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Školní preventivní program 2023 -2024.pdf (216641)

KRIZOVÝ PLÁN

Krizový plán.pdf (132254)

Prevence sociálně patologických jevů

Pro žáky

Nejlepší je nezačít

30.08.2022 13:29
Kouření je nemoc, co se nazývá „závislost na tabáku“. www.youtube.com/watch?v=0wHNAjfHuWA&t=7s www.linkos.cz/onkologicka-prevence/zasady-zdraveho-zivotniho-stylu/koureni/nejlepsi-je-nezacit-video-pro-deti-9-13-let-volne-k-dispozici-detem-skolam-a-rod/
V minulých dnech nás navštívila milá návštěva z městské policie. Přednášky si tentokrát užili žáci pátých tříd a druhého stupně. Opět se děti dozvěděly spoustu nových informací, které jim pomohou s bezpečností při jejich aktivitách ve škole i mimo školu.  

JSNS 4.C a 6.A

24.03.2022 14:26
Vzdělávací program Jeden svět na školách přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe. Mezinárodní festival dokumentárních filmů o...
  Prožitkem, scénkami a hrou si děti uvědomily, co všechno je násilí a jak se mu bránit. Interaktivní představení dalo dětem možnost zapojovat se různými činnostmi. Tento preventivní program zabývající se tématikou násilí byl jeden z nejlepších a určitě se k němu budeme vracet. Představení se...
V osmých a devátých třídách se tento týden uskutečnila přednáška zaměřená na problematiku HIV a AIDS a dalších sexuálně přenosných infekcí. Od lektora se žáci dozvěděli, jak se před sexuálně přenosnými infekcemi chránit, jak se infekce léčí, jaký je život osob žijících s HIV i dalšími infekcemi,...
V hodinách informatiky se každý rok zabýváme problamatikou bezpečného chování na internetu. Se sedmáky ze skupiny Šj2 jsme letos toto téma pojali formou "výzkumu". Žáci měli za úkol vytvořit vlastní dotazník na téma online hry, kybergrooming a sexting nebo kyberšikana. Dotazník adresovali pro své...

Zdravá 5

17.02.2022 14:05
Během měsíce ledna a února se děti na prvním stupni seznámily zábavnou a hravou formou se zásadami zdravého stravování. Cílem tohoto projektu bylo motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy. Program seznámil děti se základními zásadami zdravého stravování – správným složením...
Strach je začátkem konce…..zlu se nesmí ustupovat. Každý z nás se může stát obětí násilí, ať u fyzického nebo psychického. Každý také může násilí působit.Naše čtvrté třídy se ve škole zúčastnily prožitkového představení. Žáci si vyzkoušeli pomocí technik prožitkové pedagogiky, jak reagovat v...

ŘÍJEN NARŮŽOVO

13.12.2021 11:34
V říjnu se naše škola zapojila do 1. ročníku projektu ŘÍJEN NARŮŽOVO. Cílem této iniciativy byla osvěta a prevence nádorových onemocnění. Všichni jsme přišli v růžovém oblečení, nafotili jsme zajímavé fotky a natočili video. Byla vidět soudržnost kolektivu a také to, že žáci umí táhnout za jeden...
V závěru měsíce listopadu naši školu navštívila Městská policie hl.m. Prahy. Policisté se věnovali dětem prvních až čtvrtých tříd. Tématem byla bezpečnost. Dětem se přednášky moc líbily.    
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>