Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Školní metodik prevence sociálně patologických jevů

Ve škole pracuje školní metodik prevence sociálně patologických jevů - Mgr. Hana Říhová (rihova@zsdubec.cz).

Motto: „Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba.“  J. A. Komenský

Konzultační hodiny

- vždy po dohodě

 

Činnost školního metodika prevence:

  • shromažďování aktuálních materiálů k problematice prevence, zodpovědnost za informovanost pedagogů o dokumentech v dané problematice (zákony, metodické pokyny apod.)
  • další vzdělávání v problematice proti šikanování a prevence rizikového chování
  • mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikového chování 
  • zajišťování besed a preventivních aktivit
  • organizace adaptačních pobytů pro žáky a jejich třídní učitele
  • spolupráce s dalšími institucemi (Pedagogicko-psychologická poradna, Policie ČR, neziskové organizace)
  • napomáhání při strategii řešení konkrétních případů
  • koordinace tvorby a kontrola realizace Minimálního preventivního programu školy

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Školní preventivní program 2022-2023-finální verze.pdf (927180)

 

Prevence sociálně patologických jevů

Pro žáky

  Prožitkem, scénkami a hrou si děti uvědomily, co všechno je násilí a jak se mu bránit. Interaktivní představení dalo dětem možnost zapojovat se různými činnostmi. Tento preventivní program zabývající se tématikou násilí byl jeden z nejlepších a určitě se k němu budeme vracet. Představení se...
V osmých a devátých třídách se tento týden uskutečnila přednáška zaměřená na problematiku HIV a AIDS a dalších sexuálně přenosných infekcí. Od lektora se žáci dozvěděli, jak se před sexuálně přenosnými infekcemi chránit, jak se infekce léčí, jaký je život osob žijících s HIV i dalšími infekcemi,...
V hodinách informatiky se každý rok zabýváme problamatikou bezpečného chování na internetu. Se sedmáky ze skupiny Šj2 jsme letos toto téma pojali formou "výzkumu". Žáci měli za úkol vytvořit vlastní dotazník na téma online hry, kybergrooming a sexting nebo kyberšikana. Dotazník adresovali pro své...

Zdravá 5

17.02.2022 14:05
Během měsíce ledna a února se děti na prvním stupni seznámily zábavnou a hravou formou se zásadami zdravého stravování. Cílem tohoto projektu bylo motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy. Program seznámil děti se základními zásadami zdravého stravování – správným složením...
Strach je začátkem konce…..zlu se nesmí ustupovat. Každý z nás se může stát obětí násilí, ať u fyzického nebo psychického. Každý také může násilí působit.Naše čtvrté třídy se ve škole zúčastnily prožitkového představení. Žáci si vyzkoušeli pomocí technik prožitkové pedagogiky, jak reagovat v...

ŘÍJEN NARŮŽOVO

13.12.2021 11:34
V říjnu se naše škola zapojila do 1. ročníku projektu ŘÍJEN NARŮŽOVO. Cílem této iniciativy byla osvěta a prevence nádorových onemocnění. Všichni jsme přišli v růžovém oblečení, nafotili jsme zajímavé fotky a natočili video. Byla vidět soudržnost kolektivu a také to, že žáci umí táhnout za jeden...
V závěru měsíce listopadu naši školu navštívila Městská policie hl.m. Prahy. Policisté se věnovali dětem prvních až čtvrtých tříd. Tématem byla bezpečnost. Dětem se přednášky moc líbily.    

Sebepoškozování

25.11.2021 10:53
Sebepoškozování je destruktivní chování vůči sobě samému. Se sebepoškozováním se setkáváme u dětí od třinácti let věku. Děti si záměrně ubližují (řezání se ostrými předměty, pálení cigaretou, vytrhávání vlasů). Je velmi náročné takové chování rozpoznat. Spouštěcím mechanismem jsou většinou silnější...

MPP2021/22

20.09.2021 14:34
Školní preventivní program je k nahlédnutí u metodičky prevence a na nástěnkách. 

Přednášky MP hl.m.Prahy

20.09.2021 14:34
Konečně jsme se dočkali…… Letos k nám už v září zavítali policisté z MP hl.m. Prahy, abychom si po dlouhé době mohli užít jejich přednášky na téma šikana, závislosti, návykové látky, vandalismus….. Policisté besedovali s žáky od 5. - do 9. tříd. Dětem se tyto besedy vždy moc líbí a těší se na další...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>