Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Kamarádi - na jedné lodi

21.10.2022 13:00

Programu se zúčastnily všechny první třídy. 

Cílem tohoto preventivního programu je seznámit se s dynamikou třídy, poznat silné stránky kolektivu i jeho slabiny.Děti si prošly zábavnou formou spustou zábavných aktivit, při kterých byly děti aktivní a snažily se spolupracovat.

cílem je, tvořit efektivní prevenci – dlouhodobou a systematickou. Naší vizí je
každý rok se do kolektivů vracet, navázat a prohlubovat již získané sociální
dovednosti. Cílem spolupráce je také pozorovat vývoj a dynamiku třídních
kolektivů, včas odhalovat případné sociálně patologické jevy a pracovat na
jejich „uzdravení“.