Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Městská policie hl.m Prahy – oddělení prevence

10.06.2019 13:54

V průběhu celého školního roku nás navštěvovali příslušníci městské policie. Přednášky absolvovaly všechny třídy naší školy. Mezi nejzajímavější patřily besedy např. Jak si nenechat ublížit, Bezpečně v dětském kolektivu, Mimořádné události.……. Pro příští rok máme pro naše žáky připravený další celoroční program přednášek, u něhož věříme, že bude stejně zábavný, poučný a zajímavý jako ten letošní.