Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Armáda ČR na ZŠ

15.09.2015 16:37

V rámci pilotního projektu MO AČR a MŠMT v oblasti přípravy občanů k obraně státu a k naplňování studijního plánu školy v této problematice na školní rok 2015/2016, nás navštívili dne 10. 9. příslušníci AČR, vojáci 13. dělostřeleckého pluku.

Pro žáky dělostřelci připravili řadu praktických ukázek a činností, žáci se dozvěděli základní informace o úkolech a poslání ozbrojených sil AČR, o jejich činnosti v míru, při krizových situacích, a to uvnitř ČR i v zahraničí. Zhlédli řadu ukázek zaměřených na praktickou zdravotnickou problematiku, zásady záchrany člověka v různých situacích, včetně zásady správného chování v krizi, v ohrožení. Prakticky byly ukázány žákům zásady ochrany před chemickými a nebezpečnými látkami. Žáci aktivně vstupovali do činností formou soutěží a kvízů.

Velmi atraktivní pro děti naší ZŠ byly praktické ukázky zásad obrany jednotlivce a chování v ohrožení. Vhodnou formou byly prezentovány zkušenosti ze zahraničních misí našich vojáků.

Příslušníci 13. dělostřeleckého pluku velmi profesionálně a přesvědčivě ukázali našich žákům oprávněnost existence ozbrojených sil, nutnost obrany státu a zpestřili a především zreálnili jim tématiku  probíranou v příslušných předmětech výuky.