Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Preventivně vzdělávací skupina SPJ

10.06.2019 13:54

Na naší škole probíhaly preventivně vzdělávací programy SPJ. (Sociáně patologické jevy)

Všechna témata byla přizpůsobena konkrétním věkovým skupinám a byla vzájemně propojená. Podoba programů vznikala na základě dlouhodobých zkušeností, jak policistů, tak i vzdělávacích zařízení. Během přednášky bylo využíváno příkladů z praxe, byl kladen velký důraz na pochopení problematiky a na zpětnou vazbu.

Tyto programy absolvovali žáci pátých tříd a druhého stupně naší školy.