Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Zásady prevence

14.09.2014 19:30

Zásady prevence

1.     Získat důvěru dítěte.

2.     Být dítěti příkladem.

3.     Posilovat sebevědomí dítěte.

4.     Učit děti řešit problémy.

5.     Předcházet nudě u dítěte.

6.     Vytvořit zdravá rodinná pravidla.

7.     Vědět o činnosti dítěte v době, kdy s ním nejsme.

8.     Umět dítě správně zaměstnat.

9.     Spolupracovat s dalšími dospělými (učitelé, vedoucí kroužků, sportovních oddílů).

10.   Pomáhat dítěti při vytváření hodnotového systému.