Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Prevence u problémových žáků - v rodině

24.08.2016 17:29

Prevence v rodině problémových žáků

Jedním z typických rysů výchovných přístupů v rodinách problematických dětí je nepružný a úzký výběr výchovných přístupů.

Nekonečné domlouvání.

Mlčení, ve kterém rodiče dávají najevo svůj hněv a rezignaci.

Jednorázové a nedůsledné prosazování sankcí.

Vymáhání slibů.

Pravidlo tří P.

- Pozornost – věnujte dětem pozornost, klaďte jim otázky, hlaďte je, objímejte…

- Pozitivní hodnocení – když hodnotíte, učíte je rozeznávat, co bylo špatně a co dobře - ukazujte jim, že si umíte všimnout a mluvit o něčem, co v nich je dobré. To se musí naučit, aby si to občas dokázaly říct samy sobě.

- Pravdivost – pravdivost není absolutní upřímnost – ta může být bezohledná. Dětem se nemá lhát a jako rodiče byste měly žít podle svých názoru a hodnot – zvláště těch, které dětem říkáte.