Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Kvalifikovaný učitelský sbor

Rozšířená výuka angličtiny + spolupráce se zahraničními školami

Sportovní a volnočasové aktivity

Školní rok 2022/23

6.2. - 11.2. - jarní prázdniny
Plán týdne od 30.1. do 5.2.

pondělí:

-

úterý:

Vydávání výpisů z vysvědčení

1.B - Knihovna Opatov

středa:

1.C - Knihovna Opatov

7.C - Muzeum iluzí

Výběr žáků 8.roč. - Biologická olympiáda

čtvrtek:

0.r., 1.A - Koala Café

4.A,B - Kino CČM

pátek:

Pololetní prázdniny

 

Plán týdne od 23.1. do 29.1.

pondělí:

Pedagogická rada

úterý:

8.B - Periodická tabulka prvků (PřF UK)

Vyšetření plosky nohy (MUDr. Švejdová)

Výběr žáků ŠD - Odpolední lyžování

středa:

8.A - prevent. program "Well being"

Depistáž PPP ve 2. roč.

Matemat. olymp. - obv. kolo (9.roč.)

čtvrtek:

-

pátek:

Výběr žáků 8. roč. - Biolog. olympiáda

4.A, 5.C - zkrácené vyučování do 11:40 z důvodu konání voleb v těchto třídách

 

Co se děje ve škole

Minulý týden v úterý jsme se vydali ráno od školy busem na vlakovou zastávku Horní Měcholupy.  Cesta do Čtyřkol  ( děti místo přejmenovaly na Čtyřkolky ) uběhla rychle, pak pěšmo hezká...
  Derniéra divadelního představení „Jak to dělají andělé“ proběhla dopoledne ve čtvrtek v příjemném chladu historického dubečského špejcharu. Účinkující už byli „ostřílení“, předtím již...
Vážení rodiče, zveme vás na slavnostní zakončení žáků 9. ročníků, které se bude konat ve špejcharu v Dubči ve středu 29. 6. od 17.00 hod. Tato akce bude probíhat za účasti pana starosty J. Tošila a...

Říjen narůžovo

15.06.2022 14:10
Naše škola se stala vítězem celorepublikové soutěže škol v rámci kampaně Říjen narůžovo 2021. Kampaň Říjen narůžovo je osvětová kampaň, která si klade za cíl zvýšit povědomí široké veřejnosti o...
Do školního klubu ve čvrtek 9. 6. 2022 přišla paní Radana Urbanová ze společnosti Seznam.cz. Seznámila děti s nebezpečím na internetu. Během poutavé a užitečné besedy vysvětlila vše důležité a...
budoucích žáků 1. tříd a 0. ročníku se koná ve čtvrtek 23.6. 2022 od 16:00h. ve školní jídelně.     Rozdělení žáků do jednotlivých tříd bude k dispozici na místě.     ...
Ve středu 8. června 2022 jsme se v rámci výuky seznámili s 3D tiskárnou, kterou nám přinesl do třídy ukázat pan učitel Válek. Na úvod jsme se od něj dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací. S...

Vodácký kurz 2022

09.06.2022 13:08
Po několika letech, ve kterých nám koronavir znemožnil pořádání jakáchkoliv akcí, jsme opět navázali na tradici a vyrazili s žáky osmého a devátého ročnáku na vodácký kurz. Vzhledem k tomu, že nám ve...
Výsedky najdete ve složce Dokumenty/informace k zápisu.
V úterý 31.5. se uskutečnil sportovní den dětí pro 1. stupeň, konkrétně pro 3. - 5. ročníky. Nejprve se třídy utkaly v dovednostních disciplínách: skok do dálky z místa, hod na koš, slalom -...
  Ve čtvrtek 19. 5. jsme navštívili Hlavní dopravní řídící ústřednu hl. Prahy, která sídlí v budově Centrálního dispečinku DPP v ulici Na Bojišti. Z této ústředny je zajišťován...
V pátek 27.5. se po dlouleté pauze způsobené koronovirou epidemií uskutečnil Sportovni den dětí "O pohár ředitele školy". Všechny třídy 2. stupně soupeřily celkem v 5 disciplínách: hod na...
Ve čtvrtek 19.5. jsme se s žáky v rámci přírodovědného praktika (sedmé ročníky) vypravili na výstavu exotických motýlů do Botanické zahrady v Troji. Fotky z výpravy jsou ve...

Žáci 6.C v divadle Gong

18.05.2022 16:37
ve středu 18. května navštívila 6.C v divadle Gong zajímavé představení s životopisnými prvky JAK JULES ŽIL VERNE.  Téma se hodilo do naší literární výchovy: probírali jsme...
V sobotu 21.5. od 16:00 se koná ve špejcharu v Dubči Dětská divadelní přehlídka, za účasti našeho školního divadelního souboru "Divadlo k Smíchu".  Uvidíte přestavení souboru Gymnázia J. Nerudy...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Žáci 6.C v Ostré

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>