Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Kvalifikovaný učitelský sbor

Rozšířená výuka angličtiny + spolupráce se zahraničními školami

Sportovní a volnočasové aktivity

Školní rok 2021/22

Prázdniny 1.7. - 31.8.

 

Úřední hodiny v době prázdnin: 

Každé pondělí 9 - 11 hodin.

 

 

 

Přijmeme na částečný úvazek učitele s aprobací výchova k občanství, dílny.

Přijmeme na plný úvazek učitele prvního stupně.

Dále přijmeme asistenta pedagoga pro žáky druhého stupně ZŠ.

Životopis zašlete na reditel@zsdubec.cz 

Co se děje ve škole

Vybraní žáci ze 6. a 7. ročníků se zúčastnili obvodního kola v basketbale. Po celou dobu turnaje předváděli naši žáci moc pěknou hru, nenašli žádného přemožitele a bez problémů tento turnaj...
V lestošním školním roce jsme se opět zúčastnili zeměpisné olympiády. Okresní kolo se konalo on-line, na žáky čekaly poměrné náročné úkoly a otázky. V celopražském kole dosáhli moc pěkných výsledků:...
Děti ze školní družiny a klubu vyrazily na dva lyžařské výlety 1. 3. 2022 a 28. 3. 2022. Oba dny se vydařily. Sluníčko, sníh, úžasný pan řidič, rozesmáté děti, obětavé paní vychovatelky (Blanka...
Minulý týden se konalo na Gymnáziu Omská okresní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnili i žáci naší školy. Tímto jim děkuji za vzornou reprezentaci školy a Jonášovi Kubicovi gratuluji k...

Art it out v Bratislavě

29.03.2022 11:24
V rámci mezinárodního projektu s názvem Art it out, který je určen především pro žáky pátého a šestého ročníku, jsme společně se čtyřmi vybranými žáky těchto tříd navštívili Bratislavu. Do projektu...
Dne 24.3. navštívili žáci 5.B Národní divadlo. S odborným výkladem průvodce si prošli jednotlivá podlaží celého divadla. Zavítali do podzemí k základním kamenům, v přízemí si prohlédli hlediště,...
Prožitkem, scénkami a hrou si děti uvědomily, co všechno je násilí a jak se mu bránit. Interaktivní představení dalo dětem možnost zapojovat se různými činnostmi. Tento preventivní program zabývající...
V osmých a devátých třídách se tento týden uskutečnila přednáška zaměřená na problematiku HIV a AIDS a dalších sexuálně přenosných infekcí. Od lektora se žáci dozvěděli, jak se před sexuálně...

JSNS 4.C a 6.A

24.03.2022 14:30
Vzdělávací program Jeden svět na školách přispívá k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí...

Covidová opatření

11.03.2022 11:15
Z rozhodnutí vlády se ruší od 14.3. povinnost nošení respirátorů a roušek ve vybraných zařízeních.  Proto již po jarních prázdninách nebude toto opatření vyžadováno ani v budově školy a to ani...
Zajímavý program v Národním zemědělském muzeu navštívila 4.C. Hravou a zábavnou formou se žáci seznámili s vývojem zemědělství od pravěku až po dnešní dobu. Tento program můžeme všem...
V měsíci lednu proběhlo školní kolo uvedené soutěže, kterou nám zaslali organizátoři z DDM v Praze 10. Zadání vytvořil Národní pedagogický institut ČR, v naší věkové kategorii mohli...
V hodinách informatiky se každý rok zabýváme problamatikou bezpečného chování na internetu. Se sedmáky ze skupiny Šj2 jsme letos toto téma pojali formou "výzkumu". Žáci měli za úkol vytvořit vlastní...

Lyžařský kurz 2022

07.03.2022 17:06
 Po loňské pauze způsobené pandemií jsme mohli vyrazit na lyžařský výcvikový kurz. Uskutečnil se 13. - 18. února ve ski resortu Janské Lázně. Ubytováni jsme byli v Horském hotelu Desítka, téměř...
V průběhu posledních čtrnácti dnů proběhly dvě on-line konverzační hodiny anglického jazyka u žáků 6.A třídy. Obě hodiny byly ve spolupráci s partnerskými školami ve Španělsku, Itálii, Německu,...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Žáci 6.C v Ostré