Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Kvalifikovaný učitelský sbor

Rozšířená výuka angličtiny + spolupráce se zahraničními školami

Sportovní a volnočasové aktivity

Školní rok 2023/24

Plán týdne od 4.12. do 10.12.

Pondělí:

-

Úterý:

Mikulášská nadílka

Středa:

1.B - Národopisné muzeum

od 17:00 - Zpívánky v kostele

Čtvrtek:

6.B - Anežský klášter

Pátek:

výběr žáků 7. až 9. roč. - Vídeň

Sobota:

5.B - Slaměné Vánoce

 
Plán týdne od 11.12. do 17.12.

Pondělí:

7.C - Muzeum hudby

Úterý:

4.A - Schwarzenberský palác

5.B - od 16:00 - vánoční vystoupení pro rodiče

Třídní schůzky / konzultace

(I.st. od 16:30 h., II.st. od 17:00 h.)

Středa:

8.A,B,C - přednáška Sexuální výchova

7.A,B - Zeměpisná vycházka

Čtvrtek:

-

Pátek:

8.A, výběr žáků 6.roč. - Výstava betlémů

 

 

Co se děje ve škole

V sobotu 24. 11. 2012 se jeli žáci 4. B, 5. tř. a 6. B podívat na přečerpávací vodní elektrárnu do Štěchovic. Dověděli se, jak se vyrábí elektrická energie, proč se jí říká přečerpávací, co se děje...

Turnaj ve florbale

20.11.2012 11:04
Dne 20. 11. se zúčastnilo družstvo žáků 6. třídy turnaje ve florbale Prahy 10. Chlapci ve skupině skončili na 2. místě. Děkujeme jim za pěknou reprezentaci.

Černé divadlo

17.11.2012 11:04
V sobotu dne 17. 11. 2012 byli žáci 3. A a 3. B - kteří měli zájem v Divadle Image - Černé divadlo - na odpoledním představení pro děti. Bylo jich tam i s paní učitelkami Kropelnickou a Otradovskou...

Rytíři od Lucemburků

31.10.2012 11:05
Dne 31. 10. naši školu navštívili " Rytíři z doby Lucemburků " a přiblížili nám tehdejší život rytířů na královském dvoře. Poznali jsme také postavy Jana Lucemburského a Karla IV.. S rytíři jsme...

Exkurze 2012

25.10.2012 11:08
Dnes již máme za sebou necelé dva měsíce práce a některé třídy i první exkurze. Třídy 3. A a 3. B byly na prohlídce Národního divadla, 4. B a 5. tř. se jely podívat do sklárny Nižbor a 17. 10. ráno...

Lovci a jejich kořist

03.10.2012 11:49
V pondělí 3. 10. nás navštívila již po několikáté společnost MERLIN s programem: Lovci a jejich kořist – je audiovizuálním programem, při kterém žákům přiblížili  vztahy mezi lovci a jejich...
Někteří žáci páté třídy si letos podali přihlášku na víceleté školy a byli velice úspěšní: VÍCELETÁ  GYMNÁZIA:    3 MATEMATIKA  ZŠ:         ...

Zájezd do Legolandu

27.05.2012 07:41
Dne 25. 5. byl uskutečněn zájezd do Legolandu, který byl pro všechny děti fantastický a jeho kouzlo bylo umocněno nádherným počasím. Děti se atrakcí nemohly nabažit a na některé šly několikrát za...
Ve středu 16. 5. 2012 podnikly třídy 2. A a 2. B výlet na výstaviště v Holešovicích, kde jsme shlédli výstavu " Giganti doby ledové ". Viděli jsme tam zvířata, z nichž některá žijí i...

Setkání s kouzelníkem

27.04.2012 17:21
Děti z prvního stupně navštívily představení s Kouzelníkem, které bylo plné pro ně nepochopitelných kouzel. Některé děti se staly také součástí jeho vystoupení. Všem se představení líbilo a o...
Ve čtvrtek 26. 4. pořádala ZŠ Dubeč 1. kolo celostátního turnaje v kopané starších žáků "Coca-Cola-Cup - školský pohár". Turnaje se zúčastnily tři školy a naši chlapci i přesto, že se hodně...

Projektový den 5. tříd

20.04.2012 17:58
Ve dnech 18. a 19. dubna proběhly na naší škole již tradičně " Projektové dny "  v 5. třídách. Žáci před odbornou komisí představili své projekty, které vypracovali na libovolně zvolené téma....
3. a 5.A se vydala na exkurzi do Kladna podívat se, jak vypadá hlubinný důl. Vyprávění bylo zajímavé, páťáci si nakonec mohli projít část cesty v podzemí, kde byli nuceni jít v podřepu nebo se...

Velikonoční Příbram

27.03.2012 17:26
Třída 4. A a 5. B navštívila velikonoční Příbram. Žáci si vyráběli velikonoční vajíčka, pomlázky, pekli jidáše a zpívali velikonoční písničky. Nezapomněli navštívit i " Svatou horu ". Počasí nám...

Výlet do Chotouně

01.03.2012 17:27
Dnes jsme podnikli s dětmi ze 3. - 5. třídy jednodenní výlet na lyže do Chotouně. Chválíme všechny děti, byly soběstačné, měly patřičné vybavení , dbaly příkazů a pro nás bylo důležité, že byly...
<< 111 | 112 | 113 | 114 | 115 >>