Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Sportování

23.03.2014 13:00

V naší škole probíhá cvičení pro předškolní děti.Každé úterý nebo čtvrtek si malí předškoláčci zkouší cvičení ve "VELKÉ TĚLOCVIČNĚ."

Pod vedením pí.uč. Peškové (ZŠ) nebo pí.uč.Šútovcové (Mtš) zkouší děti různé tělocvičné náčiní i nářadí,trénují obratnost, rychlost ,učí se v rámci her i barvy a tvary... V rámci těchto hodin si zvykají na prostory školy i styl hodin tělesné výchovy.

Ve čtvrtek 20.3. probíhala ukázková hodina i v prostorách mateřské školy - ve třídě Ježků. Děti cvičily s nadšením, vyzkoušely cvičení s padákem...

Další společnou akcí mateřské i základní školy by měl být sportovní den v rámci dne dětí.

M.Pešková