Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Fotky 1-9.B ročník 2015/16 - 2023/24

TŘÍDA 7.b

třídní učitel: Bc. Jan Štancl
 
 
rozvrh:
 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Po M KAj/Inf/Šj/Šj Čj D Aj/Tvd2 Tvd2 Tvd1 - -
Út Aj Nj/Rj/KAj/Inf M Čj Fy - Vv Hv
St M Inf/KAj/Šj/Šj Z Čj Aj/Tvd1 Tvh1 Tvh1 - -
Čt M Čj Fy Aj D - Pvp Pvp
M Čj Z Nj/Rj/Inf/KAj Tvh2 Tvh2 - - -

Nabídka povinně volitelných předmětů: Dějepisný seminář, Fyzikální praktika, Přírodovědná praktika, Robotika, Výtvarné techniky.

 
 

 

rozvrh pro prezenční výuku od května 2021: