Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Nultý ročník - přípravka

třídní učitelka: Mgr. Vladana Kašparová

rozvrh:

  1. 2. 3. 4. 5.
Po DD DD DD DD  
Ut DPs DPs DPs DPs  
St Dsp Dsp Dsp Dsp  
Čt Dsv Dsv Dsv Dsv  
DT DT DT DT  

DD - Dítě a ten druhý

DPs - Dítě a jeho psychika

Dsp - Dítě a společnost

Dsv - Dítě a svět

DT - Dítě a jeho tělo