Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Změny v rozvrhu v souvislosti s výukou plavání na 1. stupni

19.01.2015 12:51

Dne 4.2.2015 zahajují druhé a třetí třídy v rámci výuky TV plavecký výcvik, který bude probíhat celé druhé pololetí. V důsledku toho dochází k úpravám v rozvrzích 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, částečně pak šestých tříd, 7.A a třídy 8.B.