Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Změny v distančním vzdělávání.

02.11.2020 16:02

Vzhledem k tomu, že došlo k prodloužení uzavření škol, pravděpodobně nejméně do 20.11., provádíme od 3.11.2020 následující úpravy distanční výuky zajišťované naší školou:

Distanční výuka ve všech třídách bude probíhat cca z 50% on-line a z 50% v písemné podobě. (Toto se týká na druhém stupni předmětů Čj, M, Aj, Rj, Šj, F, Ch, D, Z, Př a na prvním stupni předmětů Čj, M, Aj, Prv, Př, Vl.)

  1. Pokud nebude domluveno jinak (pouze ve výjimečných případech), bude veškerá on-line výuka probíhat dle platného školního rozvrhu. Pokud výjimečně dojde ke změně, budou o této změně žáci s dostatečným předstihem informováni.
  2. Účast na distanční výuce je pro všechny žáky školy povinná. Pokud dojde k neočekávaným technickým nebo zdravotním problémům, a z těchto důvodů se nebude žák moci zúčastnit on-line výuky, nebo nebude moci odevzdat vypracovanou práci v termínu, je nutno žáka z výuky omluvit, a to prostřednictvím emailu, classroomu, nebo prostřednictvím elektronické žákovské knížky (Bakaláři). V případě, že bude žák řádně omluven, budou brát jednotliví učitelé na tuto skutečnost ohled. 
  3. Žák je povinen se před začátkem příslušné hodiny (dle rozvrhu) podívat do příslušného kurzu v Google Classroom a zkontrolovat si, jakou práci má v dané hodině vykonat nebo jaké úkoly splnit, případně kam se má připojit pro on-line výuku.
  4. Učitelé se budou snažit vkládat jednotlivá zadání práce do Google Classroom tak, aby se vše zobrazovalo i v Google kalendáři žáka (z důvodu lepší kontroly práce dětí jejich rodiči).
  5. V případě pracovní neschopnosti vyučujícího výše uvedených předmětů bude zajištěno suplování.