Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Změna v termínech a učitelích kroužků angl. jazyka 1., 2., a 3. ročníku

27.03.2017 12:14

Dnem 3. 4. 2017 dojde ke změně vedoucích kroužků angl. jazyka (nepovinné) u zmíněných tříd následovně: 

- skupina p. učitele Miloslava Fikara bude ve 2. pololetí vyučována rodilým mluvčím p. Robertem Woodartem vždy ve čtvrtek od 12:30

 - skupina rodilého mluvčího p. Roberta Woodarta bude vyučována p. učitelem Miloslavem Fikarem vždy v pondělí od 12:45. 

Výuka  ve změněném režimu bude zahájena dnem 3.4. 2017. Případné změny lze individuálně řešit.