Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Změna učitelky v 5.A

03.12.2015 13:41

Vzhledem k tomu, že paní učitelka Veškrnová ukončí svůj pracovní poměr na naší škole ke dni 31.12.2015, přebírá třídu 5.A od 1.1.2016 paní učitelka Ficencová.

Paní učitelka Ficencová je kvalifikována k výuce na prvním stupni ZŠ a s dětmi na naší škole spolupracuje, byť v jiné pozici, již delší dobu. Proto očekávám udržení kvality výuky v této třídě. Pomoc při metodickém vedení paní učitelky Ficencové bude zajišťovat v prvé řadě paní učitelka Máderová, která vede paralelní třídu, a dále paní zástupkyně a já.

V souvislosti s touto skutečností dojde od 1.1.2016 i k drobným úpravám rozvrhu hodin ve třídách 5.A a 5.B. Nepůjde však o změny rozsahu vyučování v jednotlivých dnech.

Jan Mareš - ředitel ZŠ