Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Změna ceny obědů

24.08.2018 10:52

Od 1.9.2018 jsme vzhledem ke stále rostroucím nákladům na přípravu obědů (cena surovin, energií i mzdové náklady) nuceni přistoupit k úpravě plateb za obědy ve školní jídelně. 

Ceny školních obědů ve školním roce 2018/19

Skupina 1. (5. - 10. let): 22,00 Kč / oběd - měsíční zálohová platba 440,- Kč / měsíc

Skupina 2. (11. - 14. let.).: 24,50 Kč / oběd - měsíční zálohová platba 490,- Kč / měsíc

Skupina 3. (žáci 15.+ let.).: 27,00 Kč / oběd - měsíční zálohová platba 540,- Kč / měsíc

Mzdové náklady ve skupině 1. - 3. jsou dotovány ze státního rozpočtu.

Skupina 5. (cizí strávníci): 56,00 Kč / oběd