Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Zeměpisná soutěž Pražský glóbus

31.10.2018 12:24

V úterý 23. 11. před podzimními prázdninami se vybrané děti 2. stupně zúčastnily školního kola zeměpisné soutěže. Během 2 hodin vypracovávaly otázky jak teoretické, tak praktické s atlasem. Děti soutěžily ve dvou kategoriích, kdy kat. A byla zastoupena žáky ze 6. a 7. ročníků a v kat. B soutěžili žáci z 8. a 9. ročníku. Vítězové školního kola postupují do celopražského kola, které se bude konat v DDM Stanice mladých přírodovědců na Smíchově, a to kat. A v pondělí 19. 11. a kat. B v úterý 20. 11.

Výsledky jsou na nástěnce vedle výtahu v budově školy.

 Kat. A vyhrál Josef Marek ze 7. A třídy a kat. B vyhrál Daniel Kopec z 9. A třídy. 

Gratuluji!!! Přeji hodně zdaru v celopražském kole!!

I. Vítková