Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Zdražení platby za školní družinu pro školní rok 2024/25

20.06.2024 10:42

Vážení rodiče,

z důvodu postupného zdražování všech vstupů a protože jsme výši platby za školní družinu/školní klub neměnili po dobu deseti let, dochází od 1. 9. 2024 ke zvýšení výše úhrady za školní družinu.

Plná platba za školní družinu/školní klub bude od 1. 9. 2024:                      500 Kč/měsíc.

Pro žáky, kteří navštěvují pouze ranní družinu, bude platba od 1. 9. 2024: 165 Kč/měsíc.

Pro žáky, kteří navštěvují ŠD/ŠK pouze jedenkrát týdně, bude platba:        165 Kč/měsíc.

Pro žáky, kteří navštěvují ŠD/ŠK dvakrát týdně, bude platba:                      330 Kč/měsíc.

Navštěvuje-li žák ŠD/ŠK tři a vícekrát týdně, platí plnou sazbu.

 

Jako den, kdy žák navštěvuje ŠD/ŠK, je počítán každý den, kdy je do ŠD/ŠK přihlášen. Neodečítají se tedy dny, kdy není z jakýchkoliv důvodů přítomen.