Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Závěrečná část pobytu žáků z Katalánska v ZŠ Dubeč

19.05.2024 14:35

Páteční program výměnného pobytu zahraničních žáků probíhal celý den ve škole.

Ráno si Katalánci v doprovodu pana ředitele prohlédli školu, poté v hodině AJ diskutovali na téma obnovitelných zdrojů energie v budoucnosti. V rámci předmětu Robotika si vyzkoušeli zajímavé programy v polytechnické učebně. V závěru dopoledne si každý vyrobil šperk či přívěšek z použitých kávových kapslí.

 Po obědě ve školní jídelně čekala všechny účastníky projektu intenzivní práce na tvorbě závěrečných výstupů. Formou prezentací a videí v angličtině měli zhodnotit celý průběh společně stráveného týdne. Za účasti ředitele školy, vyučujících z obou zemí a hostitelských rodin postupně promluvili všichni čeští a katalánští žáci, čímž prokázali dovednost vystoupit anglicky před početným publikem. Obstáli velmi dobře, což považujeme za cenný přínos celého projektu.

Po ukončení vystoupení žáků a předání Osvědčení o absolvování programu zahraničním účastníkům se všichni odebrali do tělocvičny, kde se až do 21:30 konala párty na rozloučenou. Její příprava a průběh probíhaly zcela v režii našich žáků a všichni si večer náležitě užili !

Sobotní program zajistily hostitelské rodiny. Tím pražský pobyt skupiny z Katalánska skončil. Rozloučili se se svými českými kamarády a rodinami a odletěli krátce po deváté hodině večer.

 Program Erasmus+ byl cennou příležitostí k procvičení angličtiny a také k navázání přátelských vztahů mezi školou v Dubči a Institutem Salvador Espriu v Salt u Girony.

Žáci obou zemí získali mnoho zkušeností nejen v multikulturní oblasti, ale též v oblasti vzájemné komunikace a mezilidských vztahů. Vzhledem k odlišnosti národních kultur si všichni uvědomili důležitost pojmů jako je tolerance, ohleduplnost a porozumění. Dodržení těchto zásad mnohdy vyžadovalo ukázněnost a sebereflexi ze strany účastníků. O to cennější jsou nabyté zkušenosti z projektu.

Velké díky za spolupráci všem, kteří se na této akci podíleli -  učitelům, hostitelským rodinám ! Zároveň vyslovujeme pochvalu českým žákům za aktivní a zodpovědný přístup po celou dobu průběhu projektu !

                                                              Andrea Kondelíková a Johana Racková