Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Zápisové lístky na střední školy

01.04.2020 11:35

Žáci, kteří se hlásí na střední školy (9. ročníky a víceletá gymnázia) si mohou vyzvednout zápisové lístky v kanceláři školy u pí hospodářky M. Jandové v úředních hodinách. Je to každý pracovní den mezi 10.00 - 12.00 hod. Žáci si musí přijít tento ZL vyzvednou osobně a svým podpisem potvrdí, že ho převzali. Nebo mohou přijít rodiče a ZL převzít proti podpisu.