Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Zápis do prvního ročníku a přípravné třídy

17.03.2019 22:05

Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy se koná 9. a 10. dubna 2019 od 13:00 do 17:00 hodin v budově školy.

Jako zájemce ze spádové oblasti je považováno takové dítě, které ke dni zápisu má trvalé bydliště v obci Dubeč, Dubeček a současně má v této obci trvalé bydliště alespoň jeden zákonný zástupce.

Více zde: https://www.zsdubec.cz/dokumenty/informace-k-zapisu/