Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Zápis do prvních tříd

01.04.2019 14:56

Informace k zápisu

do prvních tříd a přípravné třídy

 

Zápis se koná 9. a 10. dubna od 13:00 do 17:00 hodin.

 

K zápisu je nutné přinést:

  • občanský průkaz zákonného zástupce (slouží mimo jiné k ověření trvalého bydliště ve spádové oblasti)

  • rodný list dítěte

  • doklad o trvalém bydlišti dítěte (pouze v případě, že není totožný s údaji v občanském průkaze rodiče)

  • doporučení školského poradenského zařízení (pokud žádáte o odklad školní docházky, případně o zařazení do přípravné třídy)

  • doporučení dětského lékaře (pokud žádáte o odklad školní docházky, případně o zařazení do přípravné třídy)

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žádost o odklad školní docházky, žádost o přijetí do přípravné třídy, zápisní list a motivační dotazník lze vyplnit ve škole, případné je můžete přinést předvyplněné z domova.

 

Formuláře jsou k dispozici na www.zsdubec.cz/dokumenty/informace-k-zapisu/

 

Kriteria a další informace naleznete ve složce Dokumenty/informace k zápisu.
 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(Školský zákon §36 odst. 4)