Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Zápis do prvních tříd

11.04.2018 09:17

Zápis do prvních tříd na ZŠ Starodubečská 413 se bude konat ve dnech 17. a 18. 4. od 13:00 do 17:00.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. (Školský zákon §36 odst. 4)

K zápisu vezměte s sebou:

  • občanský průkaz zákonného zástupce

  • rodný list dítěte

  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pouze v případě, že není totožný s údaji v občanském průkaze rodiče)

  • doporučení školského poradenského zařízení (pokud žádáte o odklad školní docházky, případně o zařazení do přípravné třídy)

  • doporučení dětského lékaře (pokud žádáte o odklad školní docházky, případně o zařazení do přípravné třídy)

  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žádost o odklad školní docházky, žádost o přijetí do přípravné třídy, zápisní list a motivační dotazník lze vyplnit ve škole, případné je můžete přinést předvyplněné z domova. Formuláře jsou k dispozici na www.zsdubec.cz/dokumenty/informace-k-zapisu/ .

Kriteria a další informace naleznete ve složce Dokumenty/informace k zápisu.