Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Zápis do prvních tříd

15.01.2015 09:12

Ve dnech 21. a 22. ledna 2015 proběhne na naší škole zápis nových žáků do první tříd a do přípravné třídy. 

Samotný zápis proběhne vždy od 13:00 do 17:00 v přízemí budovy školy. 

Rád bych upozornil, že hlavním a rozhodujícím kriteriem je trvalé bydliště žáka. Pořadí příchodu k zápisu nebude mít v žádném případě vliv na přijetí či nepřijetí. Kompletní informace, kriteria a  potřebné formuláře naleznete v záložce "Dokumenty / Informace k zápisu".

Mgr. Jan Mareš - ředitel ZŠ