Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Zápis do první třídy

22.03.2017 18:38

V souladu se stanoviskem MŠMT č.j. MSMT-27988/2016 jsme byli nuceni provést úpravu kriterií pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017-18. Upravená kriteria naleznete ve složce "Dokumenty\informace k zápisu".