Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Zápis do 1. tříd

17.03.2017 09:39

Zápis do prvních tříd ZŠ Starodubečská pro školní rok 2017/18 se bude konat ve dnech 19. a 20. 4. a to vždy od 13:00 do 17:00. Veškeré informace naleznete ve složce dokument / informace k zápisu.

Podle § 36 odst. 4. Školského zákona je zákonný zástupce povinnen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.