Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Zahájení prezenční výuky 9. tříd - příprava na přijímací zkoušky.

05.05.2020 13:25

Z rozhodnutí MŠMT je od 11.5. zahájena možnost prezenční výuky pro žáky 9. ročníků z důvodu zintenzivnění přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Na naší škole bude realizece tohoto rozhodnutí probíhat následovně:

Výuka bude zaměřena pouze na přípravu k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka. V úterý bude probíhat výuka matematiky (dvě vyučovací hodiny) a ve čtvrtek výuka českého jazyka (jedna vyučovací hodina). Začátky jednotlivých vyučovacích hodin pro jednotlivé skupiny budou upřesněny na základě počtu přihlášených zájemců.

O zařazení dítěte do konkrétní skupiny a o začátku výuky budou zákonní zástupci informováni nejpozději v pondělí 11.5. prostřednictvím elektronických žákovských knížek. Složení skupiny stanoví ředitel školy a nelze ji měnit. Účast na prezenční výuce není povinná.

V jedné skupině bude maximálně 15 žáků. Pohyb před budou školy a v prostorách školy bude pouze při zachování současných epidemiologických opatření jako jsou rezestupy 2m a trvalé nošení roušek. Při vstupu a odchodu ze třídy si žáci ošetří ruce dezinfekčním přípravkem.

Při samotné výuce budou žáci sedět samostatně v lavicích a povinnost nošení roušky závisí na rozhodnutí vyučujícího.

Aby se žák mohl výuky účastnit je nutno nejpozději do 7.5. do 14:00 odeslat na e-mail reditel@zsdubec.cz podepsanou přihlášku a čestné prohlášení.

Přihláška

Čestné prohlášení

Normální výuka českého jazyka a matematiky bude probíhat i nadále distančně.