Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Žáci 6.C v divadle Gong

18.05.2022 16:37

ve středu 18. května navštívila 6.C v divadle Gong zajímavé představení s životopisnými prvky JAK JULES ŽIL VERNE.  Téma se hodilo do naší literární výchovy: probírali jsme dobrodružnou literaturu a ještě nás čeká téma o divadle.

Jaký vlastně byl autor těch mnoha úžasných příběhů? Jak se v hlavě jednoho muže spustil nekonečný proud imaginace?  

Kdo z žáků bedlivě poslouchal výklad ve stínu parku před samotným představením, rozpoznal v divadelní hře hlavní mezníky autorova života a také jeho literární vzory tehdejší francouzské literatury: Viktora Huga a Alexandra Dumase mladšího. Děj začal až pohádkově.  Při zrodu slavného romanopisce stály čtyři hlavní sudičky: bohyně spravedlnosti Themis, bohyně hvězdářství Uranie, patron námořníků Svatý Mikuláš z Myry a ta možná nejdůležitější - Moderní doba…

A pilní dětští čtenáři si připomněli zase nejznámější vizionářova díla: Pět neděl v balóně, 20 000 mil pod mořem, Dva roky prázdnin, Vynález zkázy, Ocelové město, Cestu do středu Země, Tajuplný ostrov, Ze Země na Měsíc, aj. Všechny vynálezy, které snílek Verne ve svých dobrodružných románech předpověděl, byly v divadelním představení zasazeny mezi slavné objevy 19. a pozdějšího 20. století.

Jako diváci jsme ve hře ocenili smysl pro humor, zkratku, nápaditou výtvarnou stránku kulis, rekvizit, kostýmů. I téměř po dvou stech letech mají dnešní žáci s autorem společný smysl pro fantazii, snivost a touhu po poznání. Děkujeme divadlu Gong, že pamatuje tak skvěle na dětské diváky. A dále paní asistentce za pěkné fotografie, z nichž vyzařuje dobrá nálada nejen z představení, ale také z toho, že konečně můžeme po době covidové  zase za kulturou.

Fotky najdete ve fotogalerii: www.zsdubec.cz/rodice-a-zaci/fotogalerie/#halimg-20220518-wa0004-jpg

A také na stránkách divadla Gong:

https://www.divadlogong.cz/gong-detem/repertoar/jak-jules-zil-verne