Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Žáci 1.B odhalili tajemství lesa

19.04.2015 19:22

Ve středu 15.4. přišla za dětmi lektorka z Ekocentra Koniklec, aby si s nimi povídala o lese. Děti se dozvěděly o významu lesa a  jeho druzích. Zaměřily se na čtyři typické stromy našich lesů, které poznávaly na obrázcích i pomocí přírodnin. V rámci her odhalily i obyvatele našich lesů. Děti prokázaly, že mají k přírodě pěkný vztah, a že je zajímá.