Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Zabezpečení školy

16.10.2014 15:40

V návaznosti na tragické události v gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou jsme udělali ochranná opatření k zabezpečení budovy proti neoprávněnému vstupu cizích osob.

Hlavní vchod bude otevřen pouze v době, kdy bude pod kontrolou paní vrátné, maximálně však v časovém rozmezí od 10:00 do 16:00. Do budovy nebude vpuštěna žádná osoba, pokud ji paní vrátná nezná, nebo pokud se paní vrátné neprokáže. Pokud bude paní vrátná služebně mimo prostor dohledu, musí rodiče počkat, dokud se nevrátí (škola bude uzamčena). Odchod žáků bude i v této době umožněn.

V době mimo pracovní dobu paní vrátné bude vstup do budovy umožněn pouze po otevření vstupních dveří z kanceláře pomocí zvonku.

Ráno, při vstupu žáků do školy, budou vstupní dveře pod kontrolou pana školníka a pedagogického pracovníka, který má dohled.

Odpolední pronájmy mají vstup do budovy zabezpečen samostatným vchodem, který si otevírají pomocí elektronického čipu. Průchodové dveře mezi školou a prostorem tělocvičny jsou v této době uzamknuty.

Mgr. Jan Mareš, ředitel ZŠ