Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Za tajemstvím Pražského hradu 2018 – II. KOLO

25.06.2018 20:51

Mottem letošního ročníku vědomostní soutěže pro žáky do 15 let byla architektonická proměna Pražského hradu: od feudální rezidence k sídlu demokratického státu.

Ti nejúspěšnější z I. kola uvedené soutěže – Kačka, Nikola, Lukáš a Martin – se vydali po obědě 18. června s paní učitelkou Královskou zahradou k Jízdárně Pražského hradu. Za pořadatele nás zde čekala z Hradu pí Sommerová. Měla pro nás připravenou zajímavou přednášku o historii Jízdárny, o jejích přeměnách 20. století spojených s osobností T. G. Masaryka. Dávali jsme bedlivý pozor, abychom zdárně odpověděli na testové otázky. Diskuse probíhala za příjemného ovzduší, stejně tak i při následující prohlídce jedinečné výstavy v samotné Jízdárně. Ta je spojena s letošním stoletým výročím naší republiky a nese výstižný název „Doteky státnosti.“

Vřele všem doporučujeme. Expozici připravil Vojenský historický ústav ve spolupráci s  dalšími spolupořadateli. V kontextu dalších výstav připravovaných k výročí založení našeho státu je tato zcela výjimečná, a to nejen soustředěním zcela unikátních exponátů na jedno místo, ale i svým architektonickým pojetím.

Právě příběhy vystavovaných předmětů tvoří osu celé výstavy, jejímž cílem je ukázat návštěvníkům, že ačkoliv byla řada státních symbolů v průběhu naší historie mnohokrát zneužita, stále se jedná o tytéž symboly, za něž byli naši předkové ochotni položit život.

Součástí výstavy je i klenotnice s vystavenými nejvyššími státními vyznamenáními udělovanými za posledních sto let a také unikátní archiválie, vážící se k přelomovým okamžikům našich novodobých dějin.

Významné exponáty dokladují světlé okamžiky naší vlasti, ale bohužel nacházíme tady i ty, které mapují temné stránky naší minulosti: jsou spojeny se s okupacemi, s politickými procesy, s budovatelským nadšením normalizačních let, určitě stojí za pozornost novoroční projevy všech našich prezidentů, atd.

Poslední odměnou všem soutěžícím bylo darování publikace „Po stopách TGM na Pražském hradě“, která obsahuje mnohé podrobnější odpovědi na otázky I. i II. kola soutěže, a Pamětní diplom s konturami Hradu.  

Zpátky jsme se příjemně znaveni vraceli Býčím schodištěm a jižními zahradami na Malostranskou.  13. ročník soutěže „zemřel“. Ať žije 14. soutěžní ročník v příštím roce!

Fotky naleznete ve fotogalerii.