Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Workshop v Národním technickém muzeu

24.01.2015 15:42

Ve čtvrtek 22.1. navštívila třída 9.A workshop v Národním technickém muzeu na téma Chemie pro devítky. Žáci byli rozděleni do dvou skupin a postupně absolvovali dva semináře, kde se dozvěděli spoustu informací o rozmanitosti organické chemie, o redoxních reakcích, o krystalizaci a rozpouštění různých látek. Měli možnost si vyzkoušet chromatografický rozklad barev, změřit teplotu tání a teplotu varu látek. Zjišťovali, jak se mění teplota při rozpouštění různých látek - kuchyňské soli, modré skalice a bezvodého síranu železnatého. Zopakovali si způsoby krystalizace a vyzkoušeli krystalizaci vytěsňováním rozpouštědla. Na závěr si vyzkoušeli pokovování železa mědí a také měděného plechu stříbrem.

Celkově se akce žákům líbila a ukázala, že i chemie nás provází na každém kroku.