Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Vzorná reprezentace na olympiádě z dějepisu

26.01.2016 20:16

18.1.2016 se Jolana Kodetová (8. A) zapojila do obvodního kola dějepisné olympiády pro Prahu 15 a 10. Soutěž je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií, 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií a je jednotná pro celé území České republiky.

Žáci měli prokázat své znalosti v tematickém bloku „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou“.

Jolča se umístila na krásném 29. místě. Počet účastníků byl 41.

V každém případě byla účast na soutěži pro Jolču příležitostí nasbírat zkušenosti a "otrkat se" a věřím, že se příští rok, již jako deváťák, soutěže opět zúčastní.

Děkuji za vzornou reprezentaci školy! P.T.