Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Výuka přírodovědy v Českém krasu

22.10.2023 18:44

Dne 19.10.2023 proběhla výuka přírodovědy 5.B v Koněpruských jeskyních.

Probírali jsme právě vápence a krasové jevy, proto jsme uvítali terén kopce Zlatý kůň, kde se v dávné minulosti rozprostíralo devonské moře.

Prošli jsme dvě patra jeskyní, dozvěděli jsme se, jak vznikají, kdy byly objeveny a co vše bylo v nich nalezeno.

Mimo jiné i části kostí nejstarší Evropanky.

 Povídali jsme si o různých druzích krápníků. Zjistili, co je to Koněpruská růžice. Cestou jsme zahlédli vrápence a netopýry.

Na konci prohlídky jsme se zastavili v místě, kde se ve středověku nacházela pěnězokazecká dílna.