Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Vysvědčení

30.06.2015 11:40

Dnes byla rozdána vysvědčení žákům celé školy. Pro prvňáčky to bylo první z mnoha, pro žáky deváté třídy naopak to na naší škole poslední. Na závěr prošli deváťáci špalírem za potlesku žáků nižších tříd a se školou se naposled rozloučili.

Poděkování si zasloužili také paní učitelky, vychovatelky, asistentky a další pracovníci školy, kteří se podíleli na zdárném zvládnutí školního roku 2014/15. Takže děkujeme.

Deváťákům přejeme hodně štěstí a úspěchu v budoucím životě a ostatním krásné prázdniny a již teď se těšíme, jak se tu na začátku září opět, v plné síle, setkáme.

 

KRÁSNÉ PRÁZDNINY