Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Vystoupení školního divadla Divadlo k Smíchu

10.06.2021 15:06

Ve středu 9.6. vystoupil školní divadelní soubor Divadlo k Smíchu v dubečském špejcharu s divadelní hrou Pavla Němce "Doba kamenná". 

Díky uvolňujícím se opatřením se nakonec mohlo představení konat, za což jsme byli všichni velmi rádi, jelikož v loňském školním roce jsme pečlivě připravovanou hru "Pan Kaplan má svou třídu rád" předvést nemohli.

Představení se, alespoň z pohledu diváků velmi vydařilo, sálem se ozývaly salvy smíchu a to jednak proto, že hra samotná je velmi vtipná a jednak proto, že se nám podařilo řadu věcí poplést, což vyvolávalo komické situace, které žádný autor ani režisér nemůže naplánovat. Ostatně není divu, na samotnou přípravu jsme měli k dispozici pouze pět zkoušek, na kterých se ani jednou nesešli všichni účinkující.

Tak, že nelze než vyslovit poklonu všem účinkujícím, že to zvládli alespoň tak jak to zvládli. Poděkování paní zástupkyni za ušití nádherných kostýmů a paní Machytkové z půjčovny kostýmů v Dubečku, že nám zapůjčila různé doplňky, které vzhled našich herců doplnily.

Těšíme se, že v příštím školním roce bude více času na přípravu a také větší pohoda, abychom mohli uspořádat s příští hrou více představení.