Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

13.11.2018 18:49

 

Do školské rady pro období 2018 - 2021 byli za zákonné zástupce zvoleni:
 
Martina Jabůrková a Veronika Havránková.