Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Výsledky celostátního testování žáků 9. tříd a čtvrtých ročníků víceletých gymnázií

30.05.2017 16:07

Naše škola byla zařazena do celostátního testování žáků devátých tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií prováděných ČŠI. Byli jsme vybráni k testování českého jazyka, anglického jazyka a fyziky. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem dopadli naši deváťáci celkem dobře. 

Z českého jazyka získali průměrně 77%, přičemž celorepublikový průměr z 40284 testovaných žáků byl 65%.

Z anglického jazyka získali průměrně 80%, přičemž celorepublikový průměr z 37396 testovaných žáků byl 72%.

Z fyziky získali průměrně 50%, přičemž celorepublikový průměr z 5512 testovaných žáků byl 52%.

Ve fyzice jsme tak dosáhli průměrných výsledků, v obou jazycích výsledků nadprůměrných. I to dokládá vysokou úroveň práce našich učitelů i žáků.